RSS

Архив за месяц: Декабрь 2015

ՀԱՐՑԱՇԱՐ « ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

ՀԱՐՑԱՇԱՐ « ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ   ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

 • Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիա  գիտությունը, նրա կապը այլ գիտությունների հետ:
 • Ինչպիսի՞ էկոլոգիական համակարգեր  գիտեք,  որո՞նք  են  նրանց  բաղադրիչները:
 • Ինչպե՞ս եք դրսևորում  էկոլոգիական  վարքագիծ  ամենօրյա  գործունեության  մեջ:
 • Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական  էկոլոգիան, ինչպիսի՞ համամոլորակային էկոլոգիական  հռչակագրեր  գիտեք:
 • ՀՀ կողմից վավերացված ինչպիսի՞ էկոլոգիական  հռչակագրեր   գիտեք:
 • Որո՞նք են էկոլոգիայի  ուսումնասիրման  առարկաները  և  մեթոդները:
 • Որո՞նք են էկոլոգիական  գործոնները(անկենդան, կենդան և մարդածին), ինչպե՞ս  է  արտահայտվում  դրանց  ազդեցությունը  կենդանի  օրգանիզմի վրա։
 • Որո՞նք են մարդու  առողջության  վրա  ազդող  գործոնները:
 • Որո՞նք են կենդանի  և  անկենդան  օրգանիզմների  առանձնահատկությունները:
 • Որո՞նք են  կենսոլորտի  կենդանի  բաղադրիչները( մոլեկուլ, բջիջ, հյուսվածք, օրգան, օրգանիզմ, պոպուլյացիա, կենսացենոզ):
 • Որո՞նք են  կենսոլորտի   անկենդան բաղադրիչները( ջերմություն, լույս, խոնավություն, օդ):
 • Ինչպիսի՞ համամոլորակային էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ  գիտեք  և  որո՞նք  են  դրանց  ծնող  պատճառները։
 • Հայաստանի էկոլոգիական հիմնախնդիրներ  որո՞նք  են, ինչպիսի՞  լուծման  ուղիներ  կառաջարկեք:
 • Ինչպե՞ս է արտահայտվում   էոլոգիական  դաստիարակության  դերը  մարդու ամենօրյա  գործունեության  մեջ:
 • ՀՀ «Կարմիր գիրքը» և նրանում  գրանցված  բույսերի  ու  կենդանիների  վտանգված տեսակները:
 • Որո՞նք են Հայաստանի  հատուկ  պահպանվող  տարածքները (ազգային պարկեր, արգելոցներ, բնության հուշարձաններ):
 • Որո՞նք են բնապահպանության սկզբունքները:
Անհատական  և  խմբային   հետազոտական աշխատանքներ  հետևյալ   թեմաներով`                                     
Ø  Աղմուկի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
Ø  Թունավոր նյութերը օդում, հողում, ջրում։
Ø  Համակարգչի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
Ø  Բարձրագույն տեխնոլոգիաների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
Ø  Բջջային հեռախոսների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։

Ø  Նախադպրոցականների  էկոլոգիական դաստիարակությունը  և  կրթությունը.

կրտսեր` 2–3, միջին` 3-4  և ավագ  խումբ   5-6 :

Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Декабрь 24, 2015 в Հարցաշար