RSS

Архив за месяц: Июль 2016

Հաշվետվություն 2015-16 ուս.տարի

 • Մոդուլային ծրագրեր`«Էկոլոգիական  դաստիարակության  հիմունքներ»    

                                      /bnagetnet.wordpress.com/2015/10/

                        «Բնագիտություն  և  բնության  հետ   ծանոթացման  մեթոդիկա»     

                                      https://bnagetnet.wordpress.com/category/

 • Քիմիայի ընտրությամբ  գործունեության  ծրագիր 2015-16 ուս. տարի

https://bnagetnet.wordpress.com/2015/09/

 • Մանկավարժական հոդվածներ «Դպիր»էլեկտրոնային  ամսագրի  համար`«Պարապմունքներ  նախադպրոցականների  հետ` «Բնության  երևույթները» և «Նախադպրոցականների  էկոլոգիական  դաստիարակությունը  և  կրթությունը»` https://bnagetnet.wordpress.com/category/
 • Միջառարկայական նախագծեր «Սոցիալական  էկոլոգիա»` https://bnagetnet.wordpress.com/category/
 • Վերապատրաստման փաթեթը  ներկայացվել  է  Քոլեջի  տնօրեն` Նվարդ Սարգսյանին, Մանկավարժության  լաբորատորիա` Սուսան  Մարկոսյանին  և վերապատրաստումները  անցկացնող ՄԿՈՒԶԱԿԻ  դասախոսին` տիկին Կիրակոսյանին
 • Հարցաշարեր` Էկոլոգիայից, Բնագիտությունից, Ինտելեկտուալ  խաղերի`«Ամենա,ամենա…»,«Կենդանի  աշխարհ»(տես` իմ  բլոգում)
 • Գիտելիքի ստուգման   թեմատիկ  և  ամփոփիչ  թեստեր`«Բնագիտությունից», «Տարրերի  քիմիայից»  և  «Օրգանական  քիմիայից»
 • Խորհրդատվությունններ անհատական-հետազոտական և  գործնական  աշխատանքների  Քոլեջի  ուսանողներին Էկոլոգիայից  և  Բնագիտությունից, իսկ   ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողներին  «Տարրերի  քիմիայից»(9-րդ դաս.)  և «Օրգանական  քիմիայից»(11-րդ դաս)(տես` ուսանողների  և  սովորողների  բլոգներում)
 • Գործնական պարապմունքներ կ/հ-ի բնագիտության  լաբորատորիաներում, աստղացուցարանում
 • Ուսումնական ճամփորդություններ`«Տիեզերքի թանգարան»,«Երևանի Պետական Բնության  թանգարան»
 • Մասնակցել եմ  կ/հ-ի  ստուգատեսներին`«Հեղինակային  կրթական  ծրագրերի հեղինակների մայիսյան   ամենամյա  ստեղծագործական  11-րդ  բաց  հավաք  2016»-ին     մայիսի  5-ին  և   6-ին  բաց  դասեր  եմ  անցկացրել  «Ուսուցումը` փորձի  հիման  վրա»«Սպիրտների քիմիական  հատկությունները» http://suzieghoyan.blogspot.am/  https://bnagetnet.wordpress.com/2016/
 • Ապրիլի 27-ին  Քոլեջի  ուսանողների  և  ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողների  հետ մասնակցեցինք  «Համահայկական  Ծիծեռնակաբերդի ծաղկահավաքին»
 • Մասնակցել եմ  Քոլեջի և  ավագ  դպրոց-վարժարանի նախագծերին:
Реклама