RSS

Архив за месяц: Август 2016

Նախագծեր 10-րդ դաս. սեպտեմբեր,հոկտեմբեր 2016

 

 

10-1

Նախագծի  անվանումը

 

 

Մարդկությանը  հուզող  հիմնախնդիրները:  Քիմիա

գիտության դերը  հիմնախնդիրների լուծման գործում

 

Նախագծի  կարճ  բովանդակությունը  Էներգետիկ, առողջապահական, խմելու  ջուր, էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդ, մաքուր  օդ, հագուստ, շինանյութեր, պարարտանյութեր  և  այլն: Քիմիայի  տեսական, գործնական  և կիրառական  գիտություն  լինելու  հանգամանքը  որպես  տնտեսության  զարգացման  կարևորագույն  գործոն: Առողջ ապրելակերպի  սկզբունքները  և սովորողի  օրվա, շաբաթվա, ամսվա  աշխատակարգը:
Ուսումնական  առարկան,  բաժինը Քիմիա, ընդհանուր  քիմիա
Սովորողների  տարիքը,

դասարանը

14, 15 տարեկան, 10-րդ դասարան(մասնագիտսկան խորացված ուսուցում)
Նախագիծը  իրականացնելու  համար  անհրաժեշտ  ժամանակը 4 ժամ, մեկ  շաբաթ
 

Թեմայի  հիմնավորումը,

  նպատակը

ü  ծանոթացում  միմյանց, ծրագրի,  աշխատակարգի  հետ

ü  անկաշկանդ  զրույցի  ձևով ‹‹ստուգել››  սովորողների պատրաստվածության  մակարդակը  և  մնացորդային գիտելիքները  անհատական  աշխատանքը  կազմակերպելու  համար

ü  կազմել սովորողի աշխատակարգը

ü  վստահություն  ներշնչել  սեփական  ուժերի  նկատմամբ, գլխավորը  երկրորդականից  տարբերելու  կարողություն  և հետևողականություն

 

Ուղղորդողեռյակ  հարցեր.

Գլխավոր  հարց  —›

 

 

 

 

Թեմատիկ հարցեր —›

 

 

 

Ըստ էության հարցեր—›

 

Որո՞նք  են  մարդկությանը  հուզող  հիմնախնդիրները

 

 

·         Որո՞նք  են  էներգիայի  այլընտրանքային  աղբյուրները

·         Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր

·         Ո՞րն  է  էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը

·         Ի՞նչ  կարծիք  ունեք  կենսական  միջավայրի  մասին

·         Որո՞նք  են  առողջ  ապրելակերպի  սկզբունքները

 

        Ինչու՞  են  նավթը  համարում «սև  ոսկի »

Ինչու՞  է  ջրածինը  համարվում  ապագայի  վառելանյութ

Ինչու՞  խմելու  ջուրը  չի  կարելի  վարակազերծել  քլորով

Ինչու՞  են  հողին  տալիս  պարարտանյութեր

Ինչու՞  է  անհրաժեշտ  քնել  մոտավորապես  8  ժամ

Ինչու՞  են  ամռանը  հագնում  բաց  գույնի  հագուստ  և  այլն:

 

Տեղեկություններ  նախագծի

վերաբերյալ

v Մտագրոհի  ռազմավարությամբ  ‹‹ստուգել››  յուրաքանչյուր  սովորողի պատրաստվածության  մակարդակը և մնացորդային գիտելիքները բնագիտություն, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն  առարկաներից

 

v  Ուսումնառության  ընթացքը.

2 ժամ — քննարկել  հիմնախնդիրները, հանձնարարել  ենթաթեմաները  կարճ  ներկայացնել, կազմել  անհատական  աշխատակարգ

2 ժամ—  հակիրճ  ներկայացնել  իրենց  նկատառումները   հիմնախնդիրների վերաբերյալ, անհատական  աշխատակարգը

 

Ուսուցման  միջոցներ Տպագիր և մեդիագրականություն.

http://www.teleschool.spb.ru

http://www.chemistry.bsu.by/abc/http://c-books.narod.ruhttp://www.mendeleev.nw.ru/solutions/index.html//http://www.chem.isu.ru/;eos/ /www.pandia.ru/text/77/389/24524.php‎/

Գնահատում  

Գնահատվում  է  սովորողի մտածելու, համադրելու, տարբեր  տեսակետներ  հայտնելու, իր տեսակետը  ձևակերպելու  և գիտական  փաստերով  հիմնավորելու`օգտվելով  տարբեր  սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից:

 

 

 

10-2

Նախագծի  անվանումը

 

 

Քիմիան  փորձարարական  գիտություն  է

 

Նախագծի  թեմաները  և կարճ  բովանդակությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսումնական  առարկան,  բաժինը

Սովորողներին  ծանոթացնել լաբորատոր  ամանեղենի, սարքավորումների  և անվտանգության  կանոնների հետ: Սպիրտայրոցի  կառուցվածքը և լիցքավորումը: Այրման  ռեակցիաների  դիտարկում  և  համեմատում`լուցկու, մագնեզիումի, Էթիլսպիրտի, մոմի  և հեղուկ  գազի: Բոցի  կառուցվածքը: Բնութագրել նյութերի ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները: Խառնուրդներից  ստանալ մաքուր  նյութեր`տարբեր  բաժանման  եղանակների  կիրառմամբ, հիմնավորել  նյութի  մաքրությունը:Անօրգանական  և  օրգանական  նյութերի  մասնակցությամբ  ընթացող  ռեակցիաների  ընթանալու  պայմանների  և  արտաքին  հատկանիշների դիտարկումը: Բնութագրել  ֆիզիկական  և  քիմիական երևույթները:

 

Քիմիա, ընդհանուր  քիմիա

 

 

 

Սովորողների  տարիքը,

դասարանը

 

 

14, 15 տարեկան, 10-րդ դասարան(մասնագիտսկան խորացված ուսուցում)

Նախագիծը  իրականացնելու  համար  անհրաժեշտ  ժամանակը  

12 ժամ, երեք շաբաթ

 

Թեմայի  հիմնավորումը,

  նպատակը

 

Սովորողներին  ծանոթացնել հետազոտման   գիտական  մեթոդներին` ելնելով  քիմիային  առնչվող  հասարակական  հիմնախնդիրների  լուծման  փորձի  ուսումնասիրումից, բացատրել, որ  գիտական  հասկացությունները  ձևավորվում  են  փուլերով  և  հիմնվում  են  դիտարկումների, փորձերի, փաստերի վրա,  կատարվում  են բազմակողմանի  վերլուծություններ, ինչը  նպաստում  է  եզրակացություններ  կատարելուն և ընդհանրացումներին. ձևակերպվում  են  կանոններ, օրինարափություններ  և  օրենքներ: Քիմիան  որպես  դասավանդվող  առարկա  ունի  հարուստ  հնարավորություններ, քանի որ քիմիան փորձարարական  գիտություն  է` հիմնված  գիտական  մեթոդի  վրա:  Ուստի  սովորողների  ճանաչողական  գործունեությունն  ակտիվացնելու  համար  կարևոր  է  քիմիական  փորձի  կազմակերպումը և  կուլտուրայի  ձևավորումը`անվտանգության  տեխնիկայի  կանոնների  պահպանումը, փորձարարական  հետազոտությունների  մշակումը, փորձի ընթացքի  ապահովումը  և  դիտարկումների  արդյունքում  ծանրակշիռ  տեսական  եզրահանգումների  վերհանումը: Ուսուցման  արդյունքումսովորողը

v  կիմանա  ինչո՞վ  է  զբաղվում  քիմիան

v  խորհրդավոր«ինչու՞»  հարցերին  կգտնի  պատասխան

v  յուրացնելով  հետազոտական  տարբեր մեթոդներ` կձևավորվի  փորձարար-հետազոտողի  կերպարը

Եռյակ  հարցերը.

Գլխավոր  հարց  —›

 

 

 

 

 

Թեմատիկ հարցեր —›

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ էության հարցեր—›

 

 

Ո՞րն  է  քիմիայի  ուսումնասիրման  առարկան 

 

 

·         Ինչու՞ է  անհրաժեշտ  պահպանել  անվտանգության  կանոնները նյութերի  հետ  աշխատելիս, նաև կենցաղում

·         Նյութերի ինչպիսի՞  հատկություններ  գիտեք

·         Ինչպիսի՞  երևույթներ  գիտեք

·         Ինչպիսի՞ արտաքին  հատկանիշներով  եք  համոզվում, որ  տեղի  է  ունեցել քիմիական փոխարկում`ռեակցիա

·         Խառնուրդներից  մաքուր  նյութերի ստացման  ինչպիսի՞  բաժանման  եղանակներ  գիտեք

·         Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  նյութ

        Ի՞նչ  է  քիմիական  երևույթը. ինչո՞վ  է  այն  տարբերվում  ֆիզիկական  երևույթից

Ինչպիսի՞  երևույթ  է  այրումը`ֆիզիկական, թե՞ քիմիական

Այրելիս  նյութը  անհետանու՞մ  է

Ինչու՞  դիտարկված այրվող  նյութերի բոցի  պայծառությունը

տարբեր  է

Ինչու՞  է  ջրածինը  այրվում  պայթյունով

Որո՞նք  են  քիմիական  ռեակցիաների ընթանալու  պայմանները  և  արտաքին  հատկանիշները

Ինչպե՞ս կհիմնավորեք  ձեր  ստացած  նյութի մաքրությունը

 

Տեղեկություններ  նախագծի

վերաբերյալ

 

 

v  Մտագրոհի  ռազմավարությամբ  ‹‹ստուգել››  յուրաքանչյուր  սովորողի պատրաստվածության  մակարդակը, մնացորդային գիտելիքները` ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ; պարզ (մետաղներ  և  ոչմետաղներ)  և  բարդ`անօրգանական  և  օրգանական նյութեր; փորձեր  կատարելու  հմտությունները

v  Ուսումնառության  ընթացքը.

1-2 դաս – ծանոթացնել լաբորատոր սարքավորումների և քիմիական ամանեղենի(տեսակները, անունները,լվանալը  և  չորացնելը) հետ;

լաբորատոր  կշեռք  և  կշռումը;  պահպանել անվտանգության  կանոնները ալկալիների, թթուների, թունավոր, այրվող(բռնկվող)  և  պայթյունավտանգ նյութերի հետ  աշխատելիս; տաքացուցիչներից բացատրել սպիրտայրոցի  կառուցվածքը,լիցքավորումը, ինչպես  վառել և հանգցնել, փորձանոթում  ջուրը տաքացնել, հանձնարարել նույնը  կատարեն  իրենք` բոլոր  կանոնները  պահպանելով;  հաջորդ  կարևոր  աշխատանքը  լաբորատոր  կալանի  հետ  վարվելու  ձևերն  են`ճիշտ  օգտվել սեղմակների  պտուտակներից, սեղմել կամ  թուլացնել  թաթն  ու օղակը, որ  ապակեղենը  չկոտտրվի)

3-4 դաս-  տարբեր  ագրեգատային  վիճակում  գտնվող նյութերի այրման  ռեակցիաների  դիտարկում  և  համեմատում` լուցկու(փայտի), մագնեզիումի(հրավառություն), էթիլսպիրտի, մոմի, հեղուկ  գազի, ջրածնի(պայթյունով), բացատրել  բոցի  կառուցվածքը; սովորողները  գրի  են առնում  իրենց  դիտարկումները

5-6 դաս- ինքնուրույն գործնական  աշխատանք` բնութագրել ցուցադրված նյութերի (թորած  ջուր, էթիլսպիրտ, սոդա, կավիճ, շաքար,պղինձ, երկաթ, ծծումբ, ֆոսֆոր, ֆիզիկական  հատկությունները`օգտվելով տեղեկատուներից(տպագիր կամ համապատասխան  սայթերից), նշել  նաև ֆիզիոլոգիական  հատկությունները(եթե կան), կիրառումը,  դասակարգել`պարզ  և  բարդ, մետաղներ և ոչմետաղներ, անօրգանական  և  օրգանական;

աշխատանքը  շարունակել տանը` բնութագրել  կենցաղում կամ այլուր օգտագործվող  անօրգանական և  անօրգանական

նյութերը; կատարած աշխատանքը ներկայացնել  համակարգված` աղյուսակի  տեսքով

7-8 դաս– լաբորատոր փորձեր պարզել  այն  էական  հատկանիշները, որոնցով  տարբերվում  են  ֆիզիկական և քիմիական  երևույթները` մոմի  հալվելը  և  այրվելը, կավիճի  մանրացնելը  և  վրան  աղաթթու  լցնելը, ջրածնի  ստացումը  և  պայթեցնելը, ամոնիումի երկքրոմատից  «բլուրի» պատրաստումը և  քայքայումը`«հրաբուխ», պղնձի(ll) հիդրօքսիդի դոնդողի  ստացումը; սովորողները   դիտարկում և բնութագրում  են երևույթները, լրացնում աղյուսակը:

Անհատական

ուսումնական

նախագծեր

 

4 ժամ- Ինքնուրույն  գործնական  աշխատանքներ «Մաքուր  նյութերի ստացումը  և  մաքրության  հիմնավորումը` խտության,հալման  կամ  եռման  ջերմաստիճանով, շերտավոր  քրոմատագրությամբ».

1)      տարբեր  ֆիզիկական  եղանակներ  կիրառելով ստանալ  թորած  ջուր, էթիլսպիրտ, ացետոն, կերակրի  աղի  բյուրեղիկներ

2)      քիմիական փոխարկումներով ստանալ պղնձի(ll) քլորիդի բյուրեղներ` առնվազն  երկու  տարբեր  եղանակներով(առաջադրանքը  օժտված սովորողների  համար)

 

Ուսուցման  արդյունքներ.

Նախագծի  նպատակն  է  իրականացնել  հետևյալ  չափորոշիչային  պահանջները

 

 

v  Գիտի  լաբորատորիայում  աշխատանքի  և  անվատանգության  կանոնները ուտիչ, այրվող, շուտ  բռնկվող, թունավոր  նյութերի  հետ  աշխատելիս, նաև  առօրյա  կյանքում  օգտագործվող  նյութերի  հետ

v  Ծանոթ  է  լաբորատոր սարքերին, սպիրտայրոցի կառուցվածքին  և ամանեղենին

v  Բնութագրում  է  և  նկարագրում  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները

v  Տարբերում  է  ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթները

v  Բաժանում  է  խառնուրդները` ստանում  մաքուր  նյութեր  և  հիմնավորում  նյութի  մաքրությունը  ըստ  նրա  խտության, եռման, հալման  ջերմաստիճանի, քրոմատագրությամբ

v  Գիտակցի  դիտարկելու, վերլուծելու, զննելու, մտահանգումներ  կատարելու  անհրաժեշտությունը

v  Ծրագրում  և  կատարում  է  քիմիական  փորձ  և  ստացված  տվյալներն  օգտագործում  եզրակացությունների  համար

 

 

Ուսուցման  միջոցներ

Տպագիր և մեդիագրականություն

 

 

http://www.him.1september.ruhttp://hemi,wallst.ru / http://www.alhimik.ruhttp://www.informica.ru/text/database/chemy/start.html

http://www.schoolchemistry.by.ruhttp://www.chemnet.ru/rus/elbibch.htmlhttp://www.teleschool.spb.ru , http://www.informika,ru/trxt/infech/edu/edujava/http://www.teleschool.spb.ru

http://www.chemistry.bsu.by/abc/http://c-books.narod.ruhttp://www.mendeleev.nw.ru/solutions/index.html/ /www.pandia.ru/text/77/389/24524.php‎/

Գնահաման  մեթոդիկան

 

 

Գնահատվում  էսովորողի  գործնական  աշխատանք  կատարելու  համար  անհրաժեշտ  պատրաստվածությունը, ինքնուրույն պլանավորում  է  և  հավաքում  անհրաժեշտ  սարքավորումները  փորձեր  կատարելու  համար` պահպանելով  անվտանգության  տեխնիկայի  բոլոր կանոնները: Ճիշտ  է  կատարում  մեկնաբանությունը, ամբողջական ձևակերպում  է վերջնական եզրակացությունը, կատարում  է  բազմակողմանի  վերլուծություններ, ընդհանրացումներ  և  ցուցաբերում  է ստեղծագործական  մոտեցում: Իր տեսակետը  ձևակերպում  է  և հիմնավորում  գիտական  փաստերով, օրենքներով  կամ օրինաչափություններով`օգտվելով  տարբեր  սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից:  Սովորողը.

v  դիրքորոշում  ունի` ես  կարծում  եմ…

v  հիմնավորում  է` որովհետև….

v  բերում  է  օրինակներ….

v  եզրակացնում  է` այդ  պատճառով…

Սովորողը  գնահատվում  է.

մինչ  նախագծի  վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները

երբ  աշխատում  է  նախագծի  վրա  և  կատարում  է  առաջադրանքները` թեմատիկ  գիտելիքի  ստուգումներ

ավարտել է նախագծի  վրա  աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում; ամփոփիչ թեստ

Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Август 31, 2016 в Նախագծեր

 

Նախագծեր`9-րդ դաս. սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 2016 ուս.տարի

         Ավագ  դպրոց-վարժարան   9-րդ  դասարան

Սեպտեմբեր 6 ժամ- Կրկնողություն` Նյութ: Նյութերի դասակարգումը պարզ  և  բարդ, անօրգանական և օրգանական: Նյութի բաղադրությունը, հատկությունները և կառուցվածքը:Ատոմի կառուցվածք: Քիմիական  տարրերի  պարբերկան  օրենքը և համակարգը:Քիմիական  կապի  տեսակները: Ամփոփիչ թեստ-1

Դաս 1. Կրկնողություն`  Ինչ է նյութը,պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ):Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ (կառուցվածքը,բաղադրությունը)

Դաս 2- Գործնական աշխատանք 1. Սեղանի վրա դրված նյութերը դասակարգել,տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը՝

 

 Պարզ նյութեր  Բարդ նյութեր

Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ:

Ինչպիսի տարրերից է կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr, տարրերի  ատոմների զանգվածային բաժինները՝ w,զանգվածային հարաբերությունները:

Տնային աշխատանք՝ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

Ինչ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը,հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr,զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները:

Դաս  3. Գործնական  աշխատանք ՝ Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը ջրածին, ածխածին, թթվածին, նատրիում, երկաթ, քլոր, մանգան, պղինձ, արծաթ, ոսկի....

քիմիական  տարրի  նշանը……. կարգաթիվը….., միջուկի  լիցքը ….., ,հարաբերական ատոմային զանգվածը, մեկ ատոմի զանգվածը m0, ատոմի բաղադրությունը ….

ո՞ր  պարբերության տարր  է ……

ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …………

ատոմի կառուցվածքը…..

էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով

մետաղ է,`թե ոչմետաղ

Լրացուցիչ՝ ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ նյութերի օրինակներ  գիտեք,  որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա  են  այդ  տարրի ատոմներ`բերեք  տարբեր  տարրերի  հետ    առաջացրած    միացությունների  բանաձևերը

Տնային աշխատանք՝ բնութագրել  հետևյա տարրերը՝՝ N  9, 13, 15, 24,30,39,52 ըստ սխեմայի:

 

 

Դաս 4. Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմների վալենտականության:

1.Ներքոբերյալ   նյութերում  որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 2.:

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe, Cu

Աղյուսակ1.

Ոչբևեռային  կովալենտ  կապ Բևեռային  կովալենտ  կապ Իոնային  կապ Մետաղական  կապ

2.Հավաքեք  բոլոր  նյութերի  մոլեկուլների  մոդելները:

Կրկնողություն`Քիմիական կապի տեսակներ

Քննարկվող հարցեր՝

Ո՞րն է կովալենտային կապը և նրա տեսակները`ոչբևեռային և բևեռային

Իոնային կապ

Մետաղական կապ

Ջրածնական կապ                                                                                                                    առաջադրանքներ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)

Գիտելիքի  ստուգում թեմատիկ  թեստ <<Կրկնողություն>>

 1. Տրված մոլեկուլների ո՞ր զույգում են բոլոր քիմիական կապերը կովալենտային բևեռային.

1) N2,HCl   2) SO3, P2O5   3) F2,O2   4) LiBr,H2S

2.Հետևյալ ո՞ր շարքերում են միայն մոլեկուլային բյուրեղացանցով (պինդ վիճակում) նյութեր վերցված. 1) HNO3, Cl2, SiO2    2) O2, Cl2, SiC   3) I2, Ne, CO      4) KCl,F2,N

 1. Քանի՞ էլեկտրոն է մասնակցում քիմիական կապի առաջացմանը մեթանի (CH4) մոլեկուլում. 1)2 2)6 3)8 4)10

4.Երկու քիմիական տարրի ատոմների միջև ինչպիսի՞ քիմիական կապ կառաջանա, եթե առաջին տարրի էլեկտրաբացասականությունը 0,9 է, իսկ երկրորդինը ՝ 4,0. 1)իոնային    2)մետաղական   3)կովալենտային ոչ բևեռային   4) կովալենտային բևեռային

 1. Քրոմի ու թթվածնի միացություններից մեկում քրոմը +3 օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում: Ո՞րն է այդ միացության քիմիական բանաձևը. 1)CrO       2) Cr2O3              3) CrO2     4) CrO3
 2. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li       2) Sn Se Br F                  3) C J B P                4) H Br C B
 3. 7. Ո՞ր միացությունում է թթվածնի օքսիդացման աստիճանը ( -1). 1) Na2O 2) H2O23) OF24) K2O
 4. 8.Ո՞ր ռեակցիաներն են ընթանում միայն օքսիդացման աստիճանի փոփոխությամբ. 1) քայքայման 2) միացման 3) տեղակալման 4) իոնափոխանակման
 5. Ջրածնի մոլեկուլ առաջանալիս ատոմների էլեկտրոնային ամպերը. 1)հպվում են       2)վանվում են 3)վրածածկվում են      4)մնում են նույն դիրքում
 6. Որքա՞ն են MgF2 միացությունը կազմող մագնեզիում և ֆտոր տարրերի ատոմների վալենտականությունները՝ համապատասխանորեն. 1)2,2          2)2,1       3)1,2            4)1,1
 7. Հետևյալ շարքերից որո՞ւմ են միայն իոններ վերցված 1)F2,(OH)- ,Na+ 2)F- ,(SO4)2- ,Mg2+ 3)Cl0,(NO3)- ,Li+ 4)P, Br- ,Al3+

12.Բյուրեղացանցի հանգույցներում գտնվում են չեզոք մասնիկներ:Ո՞ր բյուրեղացանցի մասին է խոսքը. 1)մետաղական 2)իոնային    3)ատոմային կամ իոնային                 4)ատոմային կամ մոլեկուլային

 1. Ո՞ր միացության մոլեկուլում է առկա իոնային կապ. 1) CO2   2) HNO3   3) Na2SO4    4) CH2Cl2
 2. Որքա՞ն է ազոտի օքսիդացման աստիճանը ամոնիակի`NH3 մոլեկուլում. 1) + 3      2) — 3   3) + 2 4) +1
 3. Որքա՞ն է Fe-ի օքսիդացման աստիճանը Fe2O3-ում . 1) + 1     2) — 1      3) + 2     4) + 3
 4. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը N3- իոնում. 1) 3       2) 5        3) 7      4) 10
 5. Ի՞նչ ֆիզիկական հատկություններով են բնութագրվում մոլեկուլային կառուցվածքով նյութերը: Դրանք ունեն` 1) համեմատաբար հալման և եռման ցածր ջերմաստիճաններ 2) հալման և եռման բարձր ջերմաստիճաններ 3) մեծ կարծրություն 4) մեծ պլաստիկություն
 6. Ինչի՞ է հավասար ատոմի լիցքի մեծությունը. 1) զրոյի   2) տարրի կարգաթվին   3) էլեկտրոնների թվին    4) միջուկի լիցքին
 7. Ինչո՞վ են տարբերվում միևնույն տարրի իզոտոպների միջուկները.      1) էլեկտրոնների թվով                  2) միջուկի լիցքով                     3) նեյտրոնների թվով                  4) չեն տարբերվում
 8. Թվարկվածներից ո՞ր տարրի արտաքին էներգիական մակարդակում են առավել շատ թվով էլեկտրոններ պարունակվում. 1) նատրիում   2) կալցիում   3) ածխածին     4) բրոմ132
 9. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl        2) CO2, CaO 3) KCl NaH               4) SO2, NO2
 10. Մենդելեևի պարբերական համակարգում կարգաթվի մեծացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս է փոխվում տարրերի էլեկտրաբացասականությունը պարբերություններում և խմբերում՝ համապատասխանորեն. 1) մեծանում է մեծանում է   2) մեծանում է փոքրանում է   3) փոքրանում է մեծանում է   4) փոքրանում է փոքրանում է
 11. Ո՞ր շարքում են տարրերը դասավորված ըստ էլեկտրաբացասականության փոքրացման. 1) O H Mg Li       2) Sn Se Br F              3) C J B P                4) H Br C B
 12. Որքա՞ն է ծծմբի օքսիդացման աստիճանը Na2SO3-ում. 1) +6        2) +4           3) +2           4) -2
 13. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը S2- իոնում.     1) 13             2) 15              3) 18             4) 10
 14. Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի կարգաթիվը. 1) ատոմի լիցքը     2) պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում   3) տարրի օքսիդացման աստիճանը     4) տարրի վալենտականությունը միացություններում:

Դաս  5.Գիտելիքի  ստուգում՝ ՙՙԿրկնողություն՚՚ ամփոփիչ  թեստ-1

Հոկտեմբեր  4 ժամ   Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների

ընդհանրացում: Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը`

 

Օքսիդներ դասակարգումը,ստացումը,հատկությունները

 

Առաջադրանքներ՝                                                                                                 Հետևյալ օքսիդները՝ K2O,SO2,N2O3,CaO,P2O5,Al2O3,SO3,N2O5,ZnO,CO,N2O,CO2,SiO2              Դասակարգել հիմնային,թթվային,երկդիմի,անտարբեր  օքսիդների:

 

Որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները :                                        Գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի, կամ  թթուների բանաձևերը  և որոշել օքսիդացման աստիճանները :      Գրել այս օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների     հավասարումները ջրի,թթուների,հիմքերի հետ:

Դաս 5.Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

ա) Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ

Գրել    Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեաղյուսակները

Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել

մետաղ ոչմետաղ օքսիդ թթու հիմք աղ

Առանձնացնել   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկշռի միջոցով

Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով:

Դաս 6. Գործնական  աշխատանք` Թթվային  օքսիդների  ստացումը  և   հատկությունները `                                                            P->P2O5> H3PO4->Na3PO4—› Ag3PO4                                                                                   Ոչմետաղ-թթվային օքսիդ-թթու-աղ

Գրել կատարած ռեակցիաների հավասարումները նշելով ռեակցիաների տեսակները

1.Գրել    C —›-CO2 —›H2CO—›Na2CO3—›CO2—›CaCO3—›CaO:  շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեսակները

2.Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել աղյուսակը

մետաղ ոչմետաղ օքսիդ թթու հիմք աղ
 1.     H3PO4->Na3PO4—›Ag3PO4                                                                                   H2CO3—›Na2CO3

Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով

Դաս  7.Թթուների դասակարգումը,ստացումը, հատկությունները:                    Հոկտեմբերի

Քննարկվող հարցերը՝

Թթուների դասակարգումը

Թթուների ստացումը

Թթուների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները                                      Առաջադրանքներ ՝

1,Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում աղաթթվի հետ՝:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,    Ca,CaO,LiOH,Au,N2, Mg,NaOH,CaCO3,BaSO4, CO2   2, Վարժ,7-8,խնդիրներ 1-7 էջ 23

g  Դաս  8. Հիմքերի և աղերի դասակարգումը ,ստացումը, հատկությունները:

Քննարկվող հարցերը՝

Հիմքերի դասակարգումը

Հիմքերի ստացումը

Հիմքերի հատկությունները

Աղեր դասակարգումը

Աղերի ստացումը և հատկությունները:                                                                                                                 Առաջադրանքներ                                                                                               1,Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում  NaOH-ի հետ:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,                                                    BaO,KOH,Cu,N2,, CO2 P2O5 , H2O, H3PO4                                                                                           2,Վարժ,6-10,խնդիրներ 1-4 էջ 28

Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում`ամփոփիչ  թեստ):

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Август 30, 2016 в Նախագծեր

 

ՔԻՄԻԱՅԻ  ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

                      

                                          ԱՎԱԳ  ԴՊՐՈՑԻ   10-ՐԴ  ԴԱՍԱՐԱՆԻ  ՀԱՄԱՐ

                                                     ՈԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԵՐ                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019-2020 ուս.տարի

   Հեղինակ`   «Մխ. Սեբաստացի» կրթահամալիրի  ‹‹Հակոբ  Հակոբյան›› բնագիտության                               և տեխնիկայի  ուսումնական   կենտրոնի  քիմիայի  դասավանդող`

Վեներա  Հայկի  Խառատյան  (քիմ.գիտ.թեկն., քիմիայի  վերապատրաստող  դասախոս,  20  տարվա  մանկավարժական  փորձառություն)

    e­-mail   հասցեներս: / V.Kharatyan@mskh.am/,     venerahaykovna@inbox.ru,  bnagetnet.wordpress.com    

        Վատ  ուսուցիչը  դասավանդում է փաստեր, իսկ  լավը` սովորեցնում  է փնտրել  և  գտնել                                                                                                          Ա.  Դիստերվեգ

Ուսումնական  նախագծեր(5  հատ). նշված  են` Read the rest of this entry »

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Август 30, 2016 в Նախագծեր, Ծրագրեր