RSS

Архив за месяц: Ноябрь 2016

Изображение

Rose- You are so wonderful

15239426_1181374401947909_859870377_n

Реклама
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 26, 2016 в Uncategorized

 

10-րդ դաս. նախագծեր` դեկտեմբեր 2016

Նոյեմբերի 28-ից  դեկտեմբերի 2-ը << Քանակական օրենքները  քիմիայում>>.

Բաղադրության   հաստատունության  օրենքը` հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով:

Զանգվածի  պահպանման  օրենքը` հաշվարկներ ռեակցիայի  հավասարումով:

 Դեկտեմբերի 5-ից 9-ը`  Նյութի  գազային  վիճակի  օրենքները`  Գեյ-Լյուսակի ծավալային  հարաբերություննրի օրենքը, Ավոգադրոյի  օրենքը և նրա  հետևությունները գազի  մոլային  ծավալը նորմալ պայմաններում Vm և հարաբերական խտություն D, Մենդելեև-Կլապեյրոնի գազային վիճակի  միացյալ  հավասարումը`PV = nRT: Հաշվարկներ գազային նյութերի քիմիական բանաձևերով  և  ռեակցիայի  հավասարումներով:

Նախապատրաստում`<< Ամփոփիչ  թեստ-2>> -ին

Դեկտեմբերի  14-ին`  գիտելիքի ստուգում  ամփոփիչ  թեստ-2`<< Քանակական  օրենքները  քիմիայում,թեմաներ` օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր>>

Դեկտեմբերի 16-ից  25-ը <<Քիմիական  տարրերի  պարբերական  օրենքը, համակարգը:Ատոմի  կարուցվածքը>>:

 Առաջադրանքներ` 10 -րդ  դասարանցիների  համար  կիսամյակային 

                      գիտելիքի   ստուգմանը  նախապատրաստվելու  համար               

                     Թեմաներ`  օքսիդներ, հիմքեր,  թթուներ,  աղեր      

     1.  Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  առկա   թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ.   Նատրիումի  օքսիդ, կալիումի  հիդրօքսիդ, ածխածնի (IV) օքսիդ,  ջուր, ֆոսֆորի (V)  օքսիդ,   ազոտական  թթու, ֆոսֆորական  թթու.

1)   կալիում                  2)  ֆոսֆոր                   3)  թթվածին               4)  ջրածին

2.  Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                 

     1)  միացման, տեղակալման,  փոխանակման

    2)   միացման, միացման, փոխանակման

    3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման

     4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման

3.  Թթվածնի քանի՞   մոլ  ատոմ  կա  ֆոսֆորի (V ) օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.

1)  4                                     2) 1,806 . 1024                3)   5                          4)  3

   4,  Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.

1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, NO2

2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO

3)  FeO, P2O3, N2O, BaO

 4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

5.  Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  օքսիդների  համար.

1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ

2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ

3)  փոխազդում  են  և’  հիմքերի, և’  թթուների  հետ

4)  չեն փոխազդում  են   ո’չ  հիմքերի,  ո’չ  թթուների  հետ

6.  Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.

Cu    1     CuO    2  ›  CuSO  3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2

1)  H2,H2SO4, HCl, KOH          3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH

2) H2O, SO3, NaCl, NaOH       4)  O2, SO3, HCl, H2O

 

 1. Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.

ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =

բ)   S + O2 =                                                    ե)  SO2  +  CaO =

գ)   S  +  H2O =

1)  բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

 

 1. Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.

1)   խիտ  H2SO4                   2)  նոսր  H2SO4                      3)  խիտ  HNO3              4)  նոսր  HNO3

 

 1. Հետևյալ նյութերից ` HNO3,  CaO,  CuSO4,  Ca(OH)2,  P2O5  որո՞նք  կփոխազդեն  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ`   առաջացնելով   չեզոք  աղեր.  Ճիշտ  պատասխանը`   բոլոր  հնարավոր  ռեակցիաների   գործակիցների  գումարն  է.

1)  20                                            2)  21                                      3)  25                               4)  26

 

 1. Ո՞ր շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում  կալիումի  հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի   

       հետ.        1)  FeO, CrO3, HClO                                             3)  ZnO, HClO4, MgO

                              2) KCl, SO2, CO2                                                                   4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7

 1. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ  զույգերից  մի  քանիսի  նյութերը    

     փոխազդում  են. ա)  Zn  և  FeCl2,    բ)  Fe  և  ZnCl2,    գ)  Cu  և  AgNO3,     դ)  CuO  և  HNO3,

ե)  CuSO4  և  Fe: Որքա՞ն  է  տեղակալման   ռեակցիաներում  ստացվող  բարդ  նյութերի  

     հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածների  գումարը.

1)  392                     2)  480                 3)  446                  4)  264

 

 1. NaOH, H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.

1)  10                                   2)  25                                     3)  4                                         4)  6

 

 1. Միացություններում +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի  

       առաջացրած  0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ 

       թթվին  համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).

1)  250                        2)   210                     3)  162                        4)  98

 

 1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  է  պարունակում  1,02 գ  ալյումինի  օքսիդը.

1)  1,806 . 1021                2)   0,03                    3)  0,01                    4)  1,806 . 1022

 

 1. 7,8 գ զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային

       բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.

1)  20                             2)    80                         3)  25                        4)   65

 

 1. Որքա՞ն է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ   զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով  ջրածին.

1)  72                      2)    160                           3)  23                               4) 104  104

 1. Ծծմբական և  ազոտական  թթուներ  պարունակող 945 գ զանգվածով  ջրային  լուծույթին      ավելցուկով  բարիումի  քլորիդ  ավելացնելիս  անջատվել  է  116,5 գ նստվածք: Նստվածքի  անջատումից  հետո  մնացած  լուծույթը  չեզոքացնելու  համար  ծախսվել  է  100  գ նատրիումի  հիդրօքսիդ:

      ա)  Որքա՞ն  է  ազոտական  թթվի  զանգվածային  բաժինը (%) ելային  լուծույթում:

      բ)   Որքա՞ն  է  ելային  լուծույթում  ծծմբական  թթվի  զանգվածը (գ):

 1. Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է, իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:

 ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):

 բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 25, 2016 в Նախագծեր, Uncategorized

 

9-րդ դաս.-նախագծեր` դեկտեմբեր 2016

 • Նոյեմբերի  28-ից   դեկտեմբերի 2-ը՝  Դաս  14  <<Աղեր, դասակարգումը, ստացման  եղանակները և  քիմիական  հատկությունները>> 

 • Դեկտեմբերի 5-ից 9-ը  Դաս 15- Փորձարարականհաշվարկային  լաբորատոր                                                                           առաջադրանքներ`<<Աղեր>>                                                                                                                                                                              Փորձ  1.      Ցինկի  քլորիդի (կամ  սուլֆատի) ստացումը` տեղակալման  ռեակցիայի   օգնությամբ` ցինկի  և  աղաթթվի  (կամ  նոսր  ծծմբական  թթվի)   փոխազդեցությամբ: Գրեք  Ձեր  կողմից  իրականացրած  ռեակցիայի  հավասարումը  և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի   զանգվածը (գ), եթե  փորձի   համար  վերցրել  եք   2,6 գ  մետաղ:                                                                                                  Փորձ  2.   Իրականացրեք   չեզոքացման  ռեակցիա   նատրիումի  հիդրօքսիդի  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիայի  հավասարումը և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի  զանգվածը (գ), եթե փորձի  համար  օգտագործել  եք  նատրիումի  հիդրօքսիդի  10 գ  10%-անոց լուծույթ:                                                                                                                                                                    Փորձ  3.    Իրականացրեք   փոխանակման   ռեակցիա   նատրիումի  հիդրոկարբոնատի  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը   և  հաշվեք   ռեակցիան  իրականացնելու  համար   նատրիումի  հիդրոկարբոնատի զանգվածը, որպեսզի  ռեակցիայի  հետևանքով  անջատվի  0,05  մոլ   ածխաթթու  գազ:                                                                                                                                    Սովորել էջ 33-ից  38-ը, կատարել  38- 39-ը  էջի  վարժությունները:
 • Դեկտեմբերի 12-ից   16-ը  դաս  16`  նախապատրաստում  ամփոփիչ  թեստ 2-ին
 • Դեկտեմբերի 19-ից 25-ը Ամփոփիչ  թեստ-2-<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը` օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր>>:
 • Առաջադրանքներ` 9-րդ  դասարանցիների  համար  կիսամյակային   գիտելիքի   ստուգմանը  նախապատրաստվելու  համար                                    Թեմաներ`  օքսիդներ, հիմքեր,  թթուներ,  աղեր   

  1. Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  մտնում  թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ. նատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական  թթու, ծծմբի(VI)  օքսիդ.

                  1)   ծծումբ                          2)  քլոր                                   3)  թթվածին                         4)  ածխածին

   

  1. Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                 

  1)   միացման, տեղակալման,  փոխանակման

      2)   միացման, միացման, փոխանակման

      3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման

       4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման

   

  1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  կա  ալյումինի  օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.

  1)  4                                                                  2) 1,806 . 1024                             3)   2                                          4)  3

  1. Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.

  1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, NO2

  2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO

  3)  FeO, P2O3, N2O, BaO

   4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

  1. Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  օքսիդների  համար.

  1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ

  2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ

  3)  փոխազդում  են  և’  հիմքերի, և’  թթուների  հետ

  4)  չեն փոխազդում  են   ո’չ  հիմքերի,  ո’չ  թթուների  հետ

   

  1. Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.

  Cu    1     CuO    2  ›  CuSO  3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2

  •        1)  H2,H2SO4, HCl, KOH                  3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
  •       2)   H2O, SO3, NaCl, NaOH               4)  O2, SO3, HCl, H2O

   

   

  1. Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.

  ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =

  բ)   S + O2 =                                                    ե)  SO2  +  CaO =

  գ)   S  +  H2O =

  1)  բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

   

  1. Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.

  1)   խիտ  H2SO4                   2)  նոսր  H2SO4                      3)  խիտ  HNO3              4)  նոսր  HNO3

   

  1. Հետևյալ նյութերից ` HNO3,  CaO,  CuSO4,  Ca(OH)2,  P2O5  որո՞նք  կփոխազդեն  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ`   առաջացնելով   չեզոք  աղեր.  Ճիշտ  պատասխանը`   բոլոր  հնարավոր  ռեակցիաների   գործակիցների  գումարն  է.

  1)  20                                            2)  21                                      3)  25                               4)  26

   

  1. Ո՞ր շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում  կալիումի  հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի   

         հետ.        1)  FeO, CrO3, HClO                                                        3)  ZnO, HClO4, MgO

                                 2) KCl, SO2, CO2                                                                                4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7

  1. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ  զույգերից  մի  քանիսի  նյութերը    

       փոխազդում  են. ա)  Zn  և  FeCl2,    բ)  Fe  և  ZnCl2,    գ)  Cu  և  AgNO3,     դ)  CuO  և  HNO3,

  ե)  CuSO4  և  Fe: Որքա՞ն  է  տեղակալման   ռեակցիաներում  ստացվող  բարդ  նյութերի  

       հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածների  գումարը.

  1)  392                               2)  480                               3)  446                                        4)  264

   

  1. NaOH, H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.

  1)  10                                        2)  25                                     3)  4                                         4)  6

   

  1. Միացություններում +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի  

         առաջացրած  0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ 

         թթվին  համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).

  1)  250                                      2)   210                                 3)  162                                      4)  98

   

  1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  է  պարունակում  1,02 գ  ալյումինի  օքսիդը.

  1)  1,806 . 1021                        2)   0,03                                  3)  0,01                           4)  1,806 . 1022

   

  1. 7,8 գ զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային

         բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.

  1)  20                                    2)    80                                  3)  25                                      4)   65

   

  1. Որքա՞ն է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ   զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով  ջրածին.

  1)  72                                    2)    160                                   3)  23                                      4)   104

   

  1. Ծծմբական և  ազոտական  թթուներ  պարունակող 945 գ զանգվածով  ջրային  լուծույթին      ավելցուկով  բարիումի  քլորիդ  ավելացնելիս  անջատվել  է  116,5 գ նստվածք: Նստվածքի  անջատումից  հետո  մնացած  լուծույթը  չեզոքացնելու  համար  ծախսվել  է  100  գ նատրիումի  հիդրօքսիդ:

        ա)  Որքա՞ն  է  ազոտական  թթվի  զանգվածային  բաժինը (%) ելային  լուծույթում:

        բ)   Որքա՞ն  է  ելային  լուծույթում  ծծմբական  թթվի  զանգվածը (գ):

   

  1. Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է, իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:

   ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):

   բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:

   

   

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 25, 2016 в Նախագծեր

 

Կատարողական` նոյեմբեր 2016

 1. Նոյեմբերի  17-ին  Ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողների  հետ <<Կրթական  փոխանակումների շրջանակներում>>  այցելեցինք Երևանի  պետական  մանկավարժական  համալսարան
 2. 10-րդ  դաս.-ի  սովորողները  ներկայացրեցին անհատական-հետազոտական  աշխատանքները <<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր և  աղեր>>
 3. Նոյեմբերի  14-ին  և  16-ին <<Մխ.Սեբաստացու>> օրերի  շրջանակներում բաս դասեր իրականացրեցինք լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը>> 
 4. 9-րդ  դաս.<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր>>  և  համապատասխան  լաբորատոր  փորձեր`  Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `          P—>P2O5  —> H3PO4 —>Na3PO4—› Ag3PO4          Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ
 5. Լաբորատոր փորձեր `Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
 6. Կազմել  եմ քիմիայի նոյեմբերի 7-ի  Flash Mob-ի  առաջադրանքները                                                                  

        7. Առաջադրանքներ` 9-րդ  դասարանցիների  համար  կիսամյակային 

                      գիտելիքի   ստուգմանը  նախապատրաստվելու  համար               

                     Թեմաներ`  օքսիդներ, հիմքեր,  թթուներ,  աղեր      

     1.  Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  առկա   թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ.   Նատրիումի  օքսիդ, կալիումի  հիդրօքսիդ, ածխածնի (IV) օքսիդ,  ջուր, ֆոսֆորի (V)  օքսիդ,   ազոտական  թթու, ֆոսֆորական  թթու.

1)   կալիում                  2)  ֆոսֆոր                   3)  թթվածին               4)  ջրածին

2.  Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                 

1)   միացման, տեղակալման,  փոխանակման

    2)   միացման, միացման, փոխանակման

    3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման

     4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման

3.  Թթվածնի քանի՞   մոլ  ատոմ  կա  ֆոսֆորի (V ) օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.

1)  4                                     2) 1,806 . 1024                3)   5                          4)  3

Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.

1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, NO2

2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO

3)  FeO, P2O3, N2O, BaO

      4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

 

 1. Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  օքսիդների  համար.

1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ

2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ

3)  փոխազդում  են  և’  հիմքերի, և’  թթուների  հետ

4)  չեն փոխազդում  են   ո’չ  հիմքերի,  ո’չ  թթուների  հետ

 

 1. Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.

Cu    1     CuO    2  ›  CuSO  3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2

 • H2,H2SO4, HCl, KOH 3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
 • H2O, SO3, NaCl, NaOH 4)  O2, SO3, HCl, H2O

 

 1. Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.

ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =

բ)   S + O2 =                                                    ե)  SO2  +  CaO =

գ)   S  +  H2O =

1)  բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

 

 1. Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.

1)   խիտ  H2SO4                   2)  նոսր  H2SO4                      3)  խիտ  HNO3              4)  նոսր  HNO3

 

 1. Հետևյալ նյութերից ` HNO3,  CaO,  CuSO4,  Ca(OH)2,  P2O5  որո՞նք  կփոխազդեն  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ`   առաջացնելով   չեզոք  աղեր.  Ճիշտ  պատասխանը`   բոլոր  հնարավոր  ռեակցիաների   գործակիցների  գումարն  է.

1)  20                                            2)  21                                      3)  25                               4)  26

 

 1. Ո՞ր շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում  կալիումի  հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի   

       հետ.        1)  FeO, CrO3, HClO                                             3)  ZnO, HClO4, MgO

                              2) KCl, SO2, CO2                                                                   4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7

 1. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ  զույգերից  մի  քանիսի  նյութերը    

     փոխազդում  են. ա)  Zn  և  FeCl2,    բ)  Fe  և  ZnCl2,    գ)  Cu  և  AgNO3,     դ)  CuO  և  HNO3,

ե)  CuSO4  և  Fe: Որքա՞ն  է  տեղակալման   ռեակցիաներում  ստացվող  բարդ  նյութերի  

     հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածների  գումարը.

1)  392                     2)  480                 3)  446                  4)  264

 

 1. NaOH, H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.

1)  10                                        2)  25                                     3)  4                                         4)  6

 

 1. Միացություններում +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի  

       առաջացրած  0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ 

       թթվին  համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).

1)  250                        2)   210                     3)  162                        4)  98

 

 1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  է  պարունակում  1,02 գ  ալյումինի  օքսիդը.

1)  1,806 . 1021                2)   0,03                    3)  0,01                    4)  1,806 . 1022

 

 1. 7,8 գ զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային

       բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.

1)  20                             2)    80                         3)  25                        4)   65

 

 1. Որքա՞ն է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ   զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով  ջրածին.

1)  72                      2)    160                           3)  23                               4) 104  104

 1. Ծծմբական և  ազոտական  թթուներ  պարունակող 945 գ զանգվածով  ջրային  լուծույթին      ավելցուկով  բարիումի  քլորիդ  ավելացնելիս  անջատվել  է  116,5 գ նստվածք: Նստվածքի  անջատումից  հետո  մնացած  լուծույթը  չեզոքացնելու  համար  ծախսվել  է  100  գ նատրիումի  հիդրօքսիդ:

      ա)  Որքա՞ն  է  ազոտական  թթվի  զանգվածային  բաժինը (%) ելային  լուծույթում:

      բ)   Որքա՞ն  է  ելային  լուծույթում  ծծմբական  թթվի  զանգվածը (գ):

 1. Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է, իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:

 ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):

 բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:

 

 

        

 

 

 

Об этой рекламе

Некоторые посетители вашего сайта могут увидеть здесь рекламу.
Полностью скрыть рекламу можно после перехода на один из тарифных планов платной подписки.

ПЕРЕЙТИ НА ПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ ИГНОРИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ

Изменить

Оставить комментарийОпубликовал на Октябрь 31, 2016 в Նախագծեր

Добавить комментарий

:)

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 25, 2016 в Կատարողական

 

Այց Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան

557799-mank-hamalsaranՆոյեմբերի 17-ին ընտրության  գորրծունեության  քիմիայի և ֆիզիկայի խմբով այցելեցինք Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան:   Այցելությունը  սկսեցինք  մանկավարժական  համալսարանի  պատմության  թանգարանից, ուր կային հայ  նշանավոր մանկավարժների կիսանդրիները, որոնք քանդակել էին հենց ուսանողները: Ծանոթացանք մի շարք ֆակուլտետների` Ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության  լաբորատորիաների, ինչպես  նաև  մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ամբիոնների  հետ,  որտեղ դասավանդել են  ակադեմիկոսներ  Վիկտոր Համբարձումյանը և Սերգեյ Մերգելյանը...շարունակությունը տես  Անի  Ջանոյանի բլոգում

 

 

Նախագիծ՝ Կրթական փոխանակումներ

Նոյեմբերի 17-ին ժամը 11.00-15.00  Ավագ  դպրոց-վարժարանի ,,Քիմիայի,,ընտրությամբ գործունեության  սովորողների հետ   նախատեսել  ենք  կատարել  ոււսումնական  ճամփորդություն՝ Երևանի  պետական մանկավարժական  համալսարանի՝քիմիայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Նպատակը՝

 • սովորողների մոտ ձևավորել մասնագիտական կողմնորոշում
 • ծանոթացում քիմիայի  և  ֆիզիկայի լաբորատորիաներում դասավանդման մեթոդներին
 • հանդիպում դասախոսական կազմի հետ
 • նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ
 • այց համալսարանի քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիաներ
 • այցի  մեկնաբանումը ենթակայքում,բլոգներում
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 16, 2016 в Նախագծեր, Uncategorized

 

ՙՙՍեբաստացու օրերի՚՚շրջանակներում`բաց դասեր

Նոյեմբերի  14-ին Բաց  դաս <Սեբաստացու  օրերի>>  բացմանը Ավագ  դպրոց-վարժարանի  10-րդ  դաս.-ի <<Քիմիայի  ընտրությամբ  գործունեության>> սովորողները կներկայացնեն   <<Անհատական  լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը` մետաղ--> հիմնային  օքսիդ--> հիմք-->  աղ >>`

                   Mg-->  MgO--> Mg(OH)2 --> MgCl2 

Առաջադրանք`  Գրեք իրականացրած  ռեակցիաների  հավասարումները  և  կատարեք  հաշվարկ.  որքան  աղ  կստացվի, եթե <<հրավառության>> համար  վերցրել  ենք  2,4գ մագնեզիում,ընդունեք, որ  բոլոր  ռեակցիաները ընթանում  են քանակապես:  

Նոյեմբերի  16-ին Բաց  դաս <<Սեբաստացու  օրերի>>  3-րդ  օրը Ավագ  դպրոց-վարժարանի  10-րդ  դաս.-ի <<Քիմիայի  ընտրությամբ  գործունեության>> սովորողները կներկայացնեն   <<Անհատական  լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը ոչմետաղ--> թթվային  օքսիդ--> թթու-->  աղ >>`

                 P --> P2O5 -->  H3PO4  --> Na3PO4

Առաջադրանք`  Գրեք իրականացրած  ռեակցիաների  հավասարումները  և  կատարեք  հաշվարկ.  որքան աղ կստացվի, եթե այրել  ենք  6,2գ ֆոսֆոր,ընդունեք, որ  բոլոր  ռեակցիաները ընթանում  են քանակապես:

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 9, 2016 в Uncategorized