RSS

Архив за месяц: Апрель 2017

Էկոտուր 2017, ապրիլի 28

Ապրիլի  28-ին  իմ  գործընկերների  և մի խումբ սովորողների  հետ  ուղևորվեցինք Մարգարա գյուղի միջնակարգ դպրոց:  Ճանապարհին կանգ առանք Սև ջուր գետի մոտ, քանի որ լաբորատոր փորձի համար մեզ անհրաժեշտ էր ջրի տարբեր  նմուշներ, շարունակությունը տես` Լիանա  Հակոբյանի  բլոգում` http://math-arhest.blogspot.am/2017/04/2.html

      «Ջրի նմուշների հետազոտությունը» տես ` https://www.youtube.com/watch?v=qhA57UAfemA&feature=youtu.be

Реклама
 

Նախագիծ՝ «Էկոտուր 2017 ապրիլի 28»

Երթուղին՝ Մարգարա  գյուղ
Ճամփորդության ընթացքում. հանդիպելու ենք  Մարգարա  գյուղի  դպրոցի  սովորողների   և  տեղաբնակների  հետ,կատարելու  ենք լուսանկարահանում, տեսանկարահանում, ձայնագրում
Նպատակը՝ 1. Մարգարա  գյուղի  դպրոցական  լաբորատորիայում  ավագ  դպրոցի  սովորողները կատարելու են լաբորատոր  փորձեր,որոշելու են ջրի   տարբեր  նմուշների ֆիզիկաքիմիական և օրգանոլեպտիկ հատկությունները՝ հոտը, համը, գույնը, խտությունը, թթվայնությունը` рН-ը
2. Կ/հ-ի քիմիայի կաբինետում լաբորատոր աշխատանքների համար՝ վերցնելու ենք ջրի նմուշներ, որպեսզի սովորողները կատարեն որակական ռեակցիաներ և որոշեն սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների և կապարի պարունակությունը մեկ լիտր ջրում և համեմատեն չափորոշիչների հետ:
Ճամփորդության մեկնարկը՝ ապրիլի 28, ժամը՝10.00, ավարտ՝ 14.30
Մասնակիցները՝ ավագ դպրոց-վարժարանի 9-րդ  դաս.–ի  հետևյալ սովորողները.
Ադամյան  Շուշան
Մամիկոնյան  Նարե
Խաչանյան  Մարիամ
Խաչիկյան  Վրեժուհի
Մելիքյան  Հովհաննես
Հովհաննիսյան  Գևորգ
Ղարագյոզյան Միքայել
Օսեյան  Գոռը  Մայրիկի՝ Նունեի  հետ

Նախապատրաստական աշխատանք. Նախապատրաստական աշխատանք սովորողների հետ . Սովորողները ինքնուրույն փնտրելու են հետևյալ հարցերի պատասխանները.
• Մարդկությանը հուզող ինչպիսի՞ էկոլոգիական հիմնախնդիրներ գիտեք
• Ո՞րն է էկոլոգիապես մաքուր սնունդը
• Ի՞նչ կարծիք ունեք կենսական միջավայրի մասին
• Որո՞նք են առողջ ապրելակերպի սկզբունքները
• Ո՞րն է համարվում մաքուր խմելու ջուր
• Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ
• Ջրի աղտոտման տեսակները որո՞նք են
• Ի՞նչ է ծանր ջուրը և որտե՞ղ են այն կիրառում
• Ի՞նչ է կոշտ ջուրը և ինչպե՞ս են այն վերացնում
• Ինչպե՞ս են ստանում թորած ջուրը:
Նախագծի նպատակն է
 սովորողներին ծանոթացնել հետազոտման գիտական մեթոդներին` դիտարկումներ, փորձեր, փաստեր և կատարել բազմակողմանի վերլուծություններ,
 կատարել թարգմանություններ`<<Լաբորատոր աշխատանքներ` «Գործնական էկոլոգիայից».
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКO-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Под физическими свойствами воды понимают цвет, прозрачность, а также температуру, плотность, вязкость и т.п.
Органолептические свойства воды это вкус, запах. Запах воды может быть как естественного (травянистый, болотный, древесный и т.п.), так и искусственного происхождения из-за загрязнения воды стоками предприятий. При качественной оценке запаха определяется его характер. Характер запаха оценивается словесно: травянистый, землистый, древесный, гнилостный, затхлый, сернистый, хлорный, углеводородный и т.д.).
Количественная оценка интенсивности запаха дается в баллах по пятибалльной шкале (табл.1) Согласно существующим нормам интенсивность запаха воды при 20 0С не должна превышать 2 баллов.
Таблица 1. Оценка интенсивности запаха и вкуса воды
Оценка в баллах Характеристика запаха и вкуса
0 Отсутствует
1 Очень слабый
2 Слабый
3 Заметный
4 Отчетливый
5 Очень сильный

При качественной оценке вкуса воды используются четыре вида вкусовых ощущений: горький, сладкий, кислый, соленый. Количественная интенсивность вкуса оценивается по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Интенсивность вкуса питьевой воды не должна превышать 2 балла.
Цветность воды зависит от наличия в ней растворенных и взвешенных примесей (коллоидных соединений железа, гуминовых веществ, взвешенных и окрашенных веществ, водорослей). В зависимости от количества гуминовых кислот и их солей (гуматов) цвет колеблется от желтого до коричневого. Цветность воды определяют качественно и количественно.
Результаты качественного исследования цветности воды описывают словесно: бесцветная, светло-желтая, бурая и т.п.
Количественно цвет воды определяют путем сравнения исследуемой воды со шкалой стандартных растворов и выражают в условных градусах этой шкалы (табл. 2).
При отсутствии окраски вода считается бесцветной.
Таблица 2. Шкала стандартных растворов

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 19, 2017 в Նախագծեր

 

Նախագիծ` «Էկոտուր-2017 ապրիլի 25-29»

Նախագծի  անվանումը.  Համար  մեկ  նյութը  Երկրագնդում` Ջուր

                                    Ջուրը  կյանք  է…

Նախագիծը  իրականացնելու  են  ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողները

Բովանդակությունը.  Սովորողները  կատարելու   են  լաբորատոր  աշխատանքներ  գործնական  էկոլոգիայից  համապատասխան  մեթոդական  ցուցումներով:  Հետազոտելու  են  տարբեր  բնական  ջրավազանների  ջրի  որակի  ֆիզիկաքիմիական  հատկանիշները` հոտը,  գույնը, թթվայնությունը` рН-ը, կատարելու  են  որակական  ռեակցիաներ  և  որոշելու   են  սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների  և  կապարի  պարունակությունը մեկ  լիտր  ջրում   և  համեմատելու  են  չափորոշիչների  հետ:

Նախապատրաստական աշխատանք սովորողների  հետ . Սովորողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.

 • Մարդկությանը հուզող  ինչպիսի՞  էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ  գիտեք
 • Ո՞րն է  էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը
 • Ի՞նչ կարծիք  ունեք  կենսական  միջավայրի  մասին
 • Որո՞նք են  առողջ  ապրելակերպի  սկզբունքները
 • Ո՞րն է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
 • Ջրի շրջապտույտը  բնության  մեջ
 • Ջրի աղտոտման  տեսակները  որո՞նք  են
 • Ի՞նչ է  ծանր  ջուրը  և  որտե՞ղ  են  այն  կիրառում
 • Ի՞նչ է  կոշտ  ջուրը  և  ինչպե՞ս  են  այն  վերացնում
 • Ինչպե՞ս են  ստանում  թորած  ջուրը:

Նախագծի  նպատակն   է   սովորողներին  ծանոթացնել  հետազոտման   գիտական  մեթոդներին` դիտարկումներ, փորձեր, փաստեր  և   կատարել  բազմակողմանի  վերլուծություններ, նաև  կատարել  թարգմանություններ`<<Լաբորատոր  աշխատանքներ` «Գործնական էկոլոգիայից».

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКO-ХИМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   КАЧЕСТВА   ВОДЫ  

Под физическими свойствами воды понимают цвет, прозрачность, а также температуру, плотность, вязкость и т.п.

Органолептические свойства воды  это  вкус, запах.  Запах воды может быть как естественного (травянистый, болотный, древесный и т.п.), так и искусственного происхождения из-за загрязнения воды стоками предприятий. При качественной оценке запаха определяется его характер.   Характер запаха оценивается словесно: травянистый, землистый, древесный, гнилостный, затхлый, сернистый, хлорный, углеводородный и т.д.).

Количественная оценка интенсивности запаха дается в баллах по пятибалльной шкале (табл.1) Согласно существующим нормам интенсивность запаха воды при 20 0С не должна превышать 2 баллов. 

Таблица 1. Оценка интенсивности запаха и вкуса воды    

      Оценка в баллах    Характеристика запаха и вкуса
                          0            Отсутствует
                         1           Очень слабый
                         2           Слабый
                         3           Заметный
                         4           Отчетливый
                         5           Очень сильный

 

При качественной оценке вкуса воды используются четыре вида вкусовых ощущений: горький, сладкий, кислый, соленый. Количественная интенсивность вкуса оценивается по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Интенсивность вкуса питьевой воды не должна превышать 2 балла.

Цветность воды зависит от наличия в ней растворенных и взвешенных примесей (коллоидных соединений железа, гуминовых веществ, взвешенных и окрашенных веществ, водорослей).            В зависимости от количества гуминовых кислот и их солей (гуматов) цвет колеблется от желтого до коричневого. Цветность воды определяют качественно и количественно.

Результаты качественного исследования цветности воды описывают словесно: бесцветная, светло-желтая, бурая и т.п.

Количественно   цвет   воды определяют путем сравнения исследуемой воды со шкалой стандартных растворов и выражают в условных градусах этой шкалы (табл. 2).

При   отсутствии    окраски    вода   считается    бесцветной. 

Таблица 2. Шкала стандартных растворов

   Номер

пробирки

 

           Раствор, мл Градус цветности
        № 1     № 2
       1            0    50       0
       2           0,5 49,5       5
       3           1,0 49,5      10
       4           1,5 48,5      15
       5           2,0 48,0      20
       6 Исследуемаявода

 

Прозрачность воды обусловлена ее цветом и мутностью, т.е. зависит от количества содержащихся в воде взвешенных веществ (частицы песка, глины, почвы и т.п.). Определяют прозрачность воды непосредственно в водоеме или в пробах для анализа. Результаты качественного определения прозрачности воды путем сравнения с эталоном из дистиллированной воды оценивают словесно (слабо мутная, очень мутная и др.). Количественная оценка прозрачности воды проводится по кресту или шрифту. Прозрачность по кресту устанавливается в водоеме или при контроле качества очистки воды на очистных сооружениях путем нахождения предельной высоты 9 столба воды, через которую просматривается черный крест на белом фоне. Питьевая вода должна иметь прозрачность по кресту не менее 30 см. Определение прозрачности по шрифту в лабораторных условиях основано на нахождении максимальной высоты столба воды в бесцветном цилиндре, через который можно прочитать стандартный шрифт. Прозрачность питьевой воды по шрифту должна быть не менее 30 см.

Температура и плотность – общеизвестные параметры воды. Плотность чистой воды зависит от ее температуры и составляет при 15 оС 0,99913 г/см3 , при 20 оС – 0,99823 г/см3 .

Плотность природных и сточных вод зависит также и от растворенных соединений. Обычно плотность воды близка к единице. В этой работе необходимо определить основные физико- химические показатели качества исследуемой воды.

Все результаты опытов должны быть занесены в табл. 3. После выполнения всех исследований сравнить полученные показатели с установленными нормативами (предельно допустимыми концентрациями) и сделать вывод о качестве исследуемой воды.

 

 

 

Таблица 3. Физико-химические показатели качества воды

Показатель Полученный результат Нормативный показатель Соответствие норме
Запах      Не более 2 баллов
Цветность      Не более 20о
Кислотность      рН=6,5 – 7,5
Содержание сульфатов          400 мг/л
Содержание хлоридов          300 мг/л
Содержание фосфатов           45 мг/л
Содержание железа           0,5 мг/л
Содержание свинца           0,03 мг/л

 

 

Опыт 1. Исследование запаха воды. Материалы и оборудование: колбы с притертой пробкой ёмкостью 200 см3 , пробы воды.

Ход работы В колбу с притертой пробкой емкостью 200 см3 налить исследуемую воду до 2/3 объема и сильно встряхнуть вращательным движением в закрытом состоянии. Затем открыть и сразу же определить обонянием характер и интенсивность запаха. Дать оценку характера и интенсивности запаха по пятибалльной шкале (см. табл. 1). Результаты исследований запаха воды представить в виде табл. 4, а также занести в табл. 3.

 

Опыт 2. Исследование цветности воды. Материалы и оборудование: бесцветные цилиндры емкостью 200 см3 диаметром 30 мм, цилиндры емкостью 10 см3, плотные фильтры, градуированная пипетка, мерный стакан, концентрированная серная кислота, основной раствор №1, вспомогательный раствор № 2 или компоненты для их приготовления (бихромат калия K2Cr2O7 и сульфат кобальта CoSO4∙7H2O), дистиллированная вода, пробы воды.

Ход работы Для качественной оценки цветности воды отфильтровать через бумажный фильтр не менее 40 – 50 см3 исследуемой воды. Профильтрованную воду налить в бесцветный цилиндр и сравнить с таким же объемом дистиллированной воды в другом таком же цилиндре. Анализ выполняется на фоне белого листа бумаги при дневном освещении. Воду рассматривают сверху и сбоку и указывают наблюдаемый цвет (бесцветная, светло-желтая, бурая и т.д.). Количественно цветность воды определяется по хромато-кобальтовой шкале. Шкала цветности готовится путем смешения раствора №1 (основной) и №2 (вспомогательный). Для приготовления раствора №1 необходимо в небольшом объеме дистиллированной воды растворить в отдельной посуде 0,0875 г бихромата калия (K2Cr2O7) и 2,0 г сульфата кобальта (CoSO4∙7H2O). Растворы солей смешать, прибавить 11 1 см3 концентрированной серной кислоты и довести дистиллиро- ванной водой до 1 дм3 . Раствор №2 содержит 1 см3 концентрированной серной кислоты в 1 дм3 дистиллированной воды (раствор серной кислоты). Шкала цветности готовится в пяти цилиндрах по 50 см3 путем смешения растворов №1 и №2 в соотношении согласно табл. 2. Для определения цветности в пробирку (цилиндр) №6, однотипную с теми, в которых приготовлена шкала, налить 50 см3 исследуемой воды. Сравнить окраску воды с окраской растворов в пяти цилиндрах на белом фоне, отыскивая место в шкале, тождественное или максимально приближенное по окраске. Цветность выражают в градусах цветности по данным табл. 2.

Результаты исследований цветности воды представить в виде табл. 5, а также занести в табл. 3. Таблица 5 Результаты исследования цветности воды Номер Показатели оценки пробы Цвет воды Градус цветности 1 2

 Опыт 3. Определение кислотности воды. Материалы и оборудование: невысокий стеклянный бюкс объёмом 20 см3 , набор универсальной индикаторной бумаги, шкала универсального индикатора.

Ход работы: В стеклянный бюкс налить исследуемую воду, погрузить в воду полоску универсальной индикаторной бумаги и быстро сравнить полученный цвет бумаги со стандартной шкалой универсального индикатора. Результат занести в табл. 6 и 3.

Таблица 6 Результаты исследования кислотности воды

Номер Показатели пробы Цвет индикаторной бумаги рН 1 2 12

Опыт 4. Определение содержания сульфатов. Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3 , соляная кислота HCl (1:5), хлорид бария 5%, стандартная шкала для определения содержания сульфатов в воде, мерный цилиндр объёмом 25 см3 , мерные пипетки объёмом 5 см3 .

Ход работы Предварительно следует провести качественное определение сульфатов. Для этого в пробирку налить 10 см3 испытуемой воды, добавить 0,5 см3 соляной кислоты (1:5) и 2 см3 5%-ного раствора хлорида бария. Пробирку осторожно встряхнуть. Появление белой мути указывает на содержание в воде сульфат-иона. Чтобы убедиться, что наблюдаемый осадок образован именно сульфатами, а не фосфатами или карбонатами, часть полученного раствора отделить в другую пробирку и добавить несколько капель соляной кислоты. Если осадок не растворяется в соляной кислоте, это указывает на наличие в воде сульфат-ионов. Для полуколичественного определения сульфат-ионов сравнить исследуемый раствор со стандартной шкалой (табл. 7). Результат определения занести в табл. 3.

Таблица 7 Стандартная шкала для определения содержания сульфатов в воде Номер пробирки 1 2 3 4 5 6 Количество сульфатов, мг/мл 10 20 50 100 200 400

Опыт 5. Определение содержания хлоридов. Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3 , раствор нитрата серебра 10%, раствор азотной кислоты 2Н, мерный цилиндр объёмом 25 см3 .

Ход работы: В пробирку налить 5 см3 воды и добавить 3 – 4 капли 10%-ного раствора нитрата серебра. Появление осадка или мути указывает на присутствие в воде хлоридов. 13 По табл. 8 провести полуколичественное определение хлоридов. Для того чтобы убедиться, что осадок образовался за счет хлорид- ионов, в пробирку добавить несколько капель азотной кислоты. Нерастворившийся осадок или муть свидетельствует о содержании в воде именно хлоридов. Результаты определения занести в табл. 3

Таблица 8 Данные для определения содержания хлоридов в воде

Характеристика осадка или мути Содержание хлоридов, мг/л Опалесценция или слабая муть 1 – 10 Сильная муть 10 – 50 Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50 — 100 Белый объемный осадок Более 300

Опыт 6. Определение содержания фосфатов. Материалы и оборудование: химический стакан объёмом 100 см3 , мерный цилиндр объёмом 100 см3 , раствор соляной кислоты (1:5), раствор молибдата аммония, раствор хлорида олова, мерные пипетки объёмом 5 см3 .

Ход работы: В химический стакан объёмом 100 см3 налить 50 см3 пробы воды, добавить 1 см3 соляной кислоты (1:5), 1 смраствора молибдата аммония и по каплям ввести раствор хлорида олова (всего 3 капли). По интенсивности окраски полученного раствора судят о количестве фосфат-ионов в исследуемой воде (табл. 9). Результаты испытаний занести в табл. 3. Таблица 9 Данные для определения содержания фосфатов в воде Окраска раствора Содержание фосфатов, мг/л Светло-голубая 0,1 – 10 Голубая 10 – 45 Синяя Более 45

Опыт 7. Определение содержания катионов железа. Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3 , мерные пипетки объёмом 10 см3 , мерные колбы объёмом 50 см3 , раствор серной кислоты 1Н, раствор сульфосалициловой 14 кислоты 10%, стандартная шкала для определения содержания катионов железа в воде. Ход работы Для определения содержания в воде солей железа налить 10 см3 исследуемой воды в мерную колбу, добавить 1 см3 серной кислоты (для создания кислой среды). Далее прибавить 5 см3 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты. Раствор долить до метки дистиллированной водой и перемешать. Для сравнения с растворами стандартной шкалы приготовленный раствор налить в пробирку до уровня, одинакового со стандартными растворами. Окраску сравнивать, рассматривая растворы сверху. В присутствии ионов железа раствор окрашивается в розовый цвет. По стандартной шкале (табл. 10) определить содержание в воде катионов железа. Таблица 10 Стандартная шкала для определения содержания катионов железа в воде Номер пробирки 1 2 3 4 5 Содержание катионов железа, мг/л 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 Содержание катионов железа в пробе воды считать равным тому значению, которое соответствует стандартному раствору шкалы с окраской раствора, наиболее близкой окраске пробы. Результаты занести в табл. 3.

Опыт 8. Определение содержания катионов свинца. 

Материалы и оборудование: стеклянные пробирки объёмом 10 см3 , раствор хромата калия 0,5 М, стандартная шкала для определения содержания свинца в воде, мерные пипетки объёмом 5 см3 . Ход работы В пробирку поместить 5 см3 пробы, прибавить 0,5 см3 раствора хромата калия. Окраску полученного раствора сравнить со стандартной шкалой (табл. 11). 15 Таблица 11. Стандартная шкала для определения содержания катионов свинца в воде Номер пробирки 1 2 3 4 Содержание катионов свинца, мг/л 0,01 0,05 0,10 0,50 Полученный результат занести в табл. 3. Сделать вывод о качестве исследуемой воды.

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 6, 2017 в Նախագծեր

 

10-րդ դաս. Նախագծեր՝ ապրիլ 2017

Ապրիլի  3-ից՝   <<Քիմիական  ռեակցիաների  դասակարգումը տարբեր  հատկանիշների                             հիման  վրա.

 • Քիմիական ռեակցիաների  դասակարգումը  անօրգանական  և  օրգանական  քիմիայում:
 • Քիմիական ռեակցիաների  հատկանիշները:
 • Նյութերի զանգվածների  և  էներգիայի  պահպանման  օրենքները: Քիմիական  հավասարումներ: Հաշվարկներ  ըստ  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարման` քանակաչափության  օրենքը:
 • Ջերմաքիմիա:Ջերմանջատիչ և  ջերմակլանիչ  ռեակցիաներ: Ջերմաքիմիական  հավասարումներ:
 • Հասկացություն էնթալպիայի  և  էնտրոպիայի  մասին: Հեսի  օրենքը:Հաշվարկներ  ըստ ջերմաքիմիական  հավասարումների:
 • Ռեակցիայի արագություն և  դրա  կախվածությունը  տարբեր  գործոններից: Ներգործող  զանգվածների  օրենքը:  Ակտիվացման  էներգիա: Կատալիտիկ  և  ոչկատալիտիկ  ռեակցիաներ: Ֆերմենտներ:
 • Դարձելի ռեակցիաներ: Քիմիական  հավասարակշռություն, հավասարակշռության  հաստատուն, հավասարակշռության  տեղաշարժը  տարբեր  գործոններով` Լե Շատելյեի  սկզբունքը:                              Նախագծի  նպատակը  և  խնդիրներն  են.
  • Յուրացնել քիմիայի կարևորագույն  հասկացությունները, օրենքները  և  տեսությունը
  • կատարելագործել փորձ  կատարելու ունակությունները, նաև կատարել  հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով  և  ռեակցիաների  հավասարումներով
  • զարգացնել ճանաչողական  և  մտավոր  հմտությունները  քիմիական  գիտելիքների  և  փորձ  կատարելու  ընթացքում, ինքնուրույն  ձեռք  բերել  նոր  գիտելիքներ կյանքի  պահանջներից  ելնելով
  • սովորողները կընկալեն  քիմիական  ռեակցիաների  ընթանալու  պատճառները
  • կիմանան ռեակցիայի  ընթանալու  արտաքին  հատկանիշների  և  ներքին  օրինաչափությունների  փոխադարձ  կապը
  • կբացատրեն բնական  երևութների  մեխանիզմը
  • կգտնեն նմանություններ  և  տարբերություններ  այլ  երևույթների  հետ
  • կհասկանան, որ քիմիական  օրենքները  բնության  համընդհանուր  օրենքների  մի  մասն  են  կազմում` երևույթի  էնտրոպիան, էներգիայի  և  զանգվածի  պահպանման  օրենքը

  կլուծեն  հաշվարկային  խնդիրներ  ջերմաքիմիական  ռեակցիաների  հավասարումներով:

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 5, 2017 в Նախագծեր, Uncategorized

 

9-րդ դաս.Նախագծեր` ապրիլ 2017

 Ապրիլին սովորողները շարունակելու  են   «Եթե  դու  լինեիր  Դ.Ի.Մենդելեևը…» անհատական-հետազոտական  աշխատանքները՝   «Տարրերի  քիմիա»  բաժինից ՝<<Ոչմետաղներից>>.

 • << 5-րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախմբի կենսական   տարրերից`  <<Ազոտ: Ազոտական  թթուն  և  իր աղերը: Ազոտական  պարարտանյութեր: Նիտրատային  թունավորումներ>>:
 • <<Ֆոսֆոր: Ֆոսֆորական  թթուն  և  իր  աղերը: Ֆոսֆորական  պարարտանյութեր>>
 • << 4-րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախմբի  տարրերից`  <<Ածխածին: Ածխածնի  ալոտրոպ  ձևափոխությունները: Ածխածնի  օքսիդները` ածխաթթու  գազ  և  շմոլագազ: Ջերմոցային  էֆեկտ: Թունավորումներ  շմոլ  գազով>>:
 • <<Սիլիցիում: Ապակու  արտադրություն>>:
 • Նախնական պատկերացումներ  օրգանական  նյութերի  վերաբերյալ՝
  • Օրգանական նյութերի  դասակարգումը: Ածխաջրածինների  բնական  աղբյուրները: Հագեցած  և  չհագեցած  ածխաջրածիններ:
  • Սպիրտներ: Ալդեհիդներ: Կարբոնաթթուներ:
  • Ճարպեր: Ածխաջրեր: Սպիտակուցներ: Ամինաթթուներ:

  Նախագծերը կազմված  են  սովորողի  կրթական  պատվերը  իրականացնելու      համար  և  ուղղված  են  այն  անհատին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքը առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր  նպատակի`  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառել   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնել  ժամանակակից  և  արդյունավետ:

Գնահատման  մեթոդիկան. Գնահատվելու է  սովորողի  գործնական  աշխատանք  կատարելու  համար  անհրաժեշտ  պատրաստվածությունը, ինքնուրույն պլանավորելու.հավաքելու փորձեր` պահպանելով  անվտանգության  տեխնիկայի  բոլոր կանոնները: Ճիշտ  է  կատարում  մեկնաբանությունը, ամբողջական ձևակերպում  է վերջնական եզրակացությունը, կատարում  է  բազմակողմանի  վերլուծություններ, ընդհանրացումներ  և  ցուցաբերում  է ստեղծագործական  մոտեցում: Իր տեսակետը  ձևակերպում  է  և  հիմնավորում  գիտական  փաստերով, օրենքներով  կամ օրինաչափություններով` օգտվելով  տարբեր  սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից:  Սովորողը ունի.

 • դիրքորոշում` ես կարծում  եմ…
 • հիմնավորում է` որովհետև….
 • բերում է  օրինակներ….
 • եզրակացնում է` այդ  պատճառով…

Սովորողը  գնահատվում  է.

 • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
 • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները` թեմատիկ  գիտելիքի  ստուգումներ
 • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում; ամփոփիչ թեստ:

Ուսուցումնառությունը  իրականացնելու  է  հետևյալ  նպատակները.

 • ճանաչողական հետաքրքրությունների  և  մտավոր  ունակությունների  զարգացում`  քիմիական  փորձ  կատարելիս  և  կյանքի  պահանջներից  ծագած քիմիական  գիտելիքների  ինքնուրույն  ձեռք  բերել
 • ստացած գիտելիքների  և  կարողությունների  կիրառում   նյութերի  անվտանգ  օգտագործման  համար`  կենցաղում, գյուղատնտեսությունում  և  արտադրության  մեջ, առօրյա  կյանքում  գործնական  խնդիրներ  լուծելիս
 • նախազգուշացնելու կամ  կանխելու  համար  այն  երևույթները, որոնք  վնաս  են  հասցնում  մարդկանց  առողջությանը  և  շրջակա  միջավայրին
 • սովորողների քաղաքացիական  և  հումանիստական  դաստիարակությունը  ընդհանրապես  և,  մասնավորապես,  քիմիա  գիտության  բնագավառում` ականավոր  քիմիկոս  գիտնականների  կենսագրական  կարևոր  փաստերի  օգտագործմամբ:

Ուսումնական  ճամփորդություններ ենք կազմակերպելու Երևանի տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ`պետական համալսարանի քիմիական և կենսաբանական ֆակուլտետներ, բժշկական համալսարան, Գյուղակադեմիայի տեխնոլոգիական  ֆակուլտետ,  Բյուրեղավանի  ապակու  գործարան, Գառնիի Հանրապետական սեյսմիկ  կենտրոն, Ավանի  դեղագործական  գործարան:

Ուսումնական  ճամփորդությունների  նպատակն է`սովորողներին  ծանոթացնել  հայ  գիտնականների  հետ, նրանց  հետ  անցկացնել  հանդիպումներ, հարցազրույցներ`«Մենք  հայ  ենք» տեսաֆիլմի  համար:  Գործնականում ծանոթացնել քիմիայի բաժիններից` «էկոլոգիական  քիմիա»,«Դեղագործական  քիմիա»  ամբիոնների  աշխատանքների  հետ,  նաև  բնապահպանական հիմնախնդիրների  հետ:

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 5, 2017 в Նախագծեր

 

Մարգարա գյուղի այցը կրթահամալիր

Margara dproci ajcՄարտի 30-ին, կրթահամալիրի հյուրն էր  Մարգարա գյուղի միջնակարգ դպրոցի սովորողներն ու դասավանդողները: Օրը սկսեցինք Միջին դպրոցի դասավանդողների  և 8-րդ դասարանցիների միասնական,  ոգևորող պարերից, պարուսույցներ,  Վաչե և Արսեն Խաչատրյաններ: Այնուհետև պարապմունքը շարունակեցինք բնագիտատեխնիկական լաբորատորիայում, շարունակությունը  տես  Լիանա  Հակոբյանի  բլոգում`http://math-arhest.blogspot.am/2017/03/blog-post_30.html