RSS

Архив за месяц: Октябрь 2017

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար

img4_20141223060702

Հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 1-ը

 • Կրթական փոխանակում Արցախի Շուշի քաղաքի Տեխնոլոգիական Համալսարանի բնագիտա-տեխնիկական լաբորատորիայի հետ։

  Մասնակիցներ — կրթահամալիրի բնագետներ և սովորողներ

  Ժամկետ 29.10-1.11

  Նպատակը — ուսումնական բնագիտական-տեխնիկական լաբորատորիայի գործունեության ուսումնասիրում՝

  • նպաստել սովորողների մասնագիտական կողմնորոշմանը
  • բուժական նպատակներով տարբեր տեսակի յուղերի ստացման տեխնոլոգիաների ուսումնասիրումըև բնագիտական գիտություների(ֆիզիկա ,քիմիա,կենսաբանություն) կապի կիրառումը արտադրության մեջ
  • նման տեխնոլոգիաներ կրթահամալիրի լաբորատորիաներում հնարավորինս ներդնելու, կիրառելու, իրականացնելու համար
  • գետնանուշի արտադրության ուսումնասիրում
  • Վայրի բույսերի վերարտադրության և մշակման հետ ծանոթացում

  Գործուղում-ճամփորդության լուսաբանումը մասնակիցների բլոգներում, կրթահամալիրի կայքում, ենթակայքերում։

 • Հինգշաբթի նոյեմբերի 2  Աշխատակարգ
 •                                                                                                               
  09:00-10։00՝ ընդհանուր պարապմունք դպրոցներում
  10։00-ից՝ աշխատանք «Կրթական պարտեզ», նախագծի շրջանակում
  12:30-13։00՝ ընդմիջում դպրոցներում
 • 13.00-14.00 աշխատանք սովորողների բլոգների հետ
 • Ուրբաթ նոյեմբերի-3 Աշխատակարգ
  09:00-10։00՝ ընդհանուր պարապմունք դպրոցներում
  10։00-ից Ուսումնական կաբինետների պատրաստության աշխատանք,լաբորատորիայի հագեցում նյութերով,սարքերով:

  12:30-13։00՝ ընդմիջում դպրոցներում

  13.00-14.00 աշխատանք սովորողների բլոգների հետ
Реклама
 

10-րդ դաս.-Ամփոփիչ թեստ 1. «Կրկնողություն»

Թեմաներ.         Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ: Նյութերի  դասակարգումը:
Քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը  և  համակարգը:Ատոմի
կառուցվածքը:Քիմիական  կապի  տեսակները:
Քիմիական բանաձև: Նյութի  որակական  և  քանակական
բաղադրությունը: Read the rest of this entry »

 
 

9-րդ դաս. Նախագծեր`Հոկտեմբեր

Դաս  5.Գիտելիքի  ստուգում՝ ՙՙԿրկնողություն՚՚ ամփոփիչ  թեստ-1

Հոկտեմբեր  4 ժամ ` Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում: Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը`Օքսիդներ դասակարգումը,ստացումը,հատկությունները:

Առաջադրանքներ. Հետևյալ օքսիդները դասակարգել հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների: K2O,SO2,N2O3,CaO,P2O5,Al2O3,SO3,N2O5,ZnO,CO,N2O,CO2,SiO2   Որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները :   Գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի, կամ  թթուների բանաձևերը  և որոշել օքսիդացման աստիճանները :      Գրել այս օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների     հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դաս 6.Գործնական  աշխատանք`Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

ա) Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ

Գրել    Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեաղյուսակները

Դասակարգել բոլոր հյութերը և անվանել,լրացնել

մետաղ ոչմետաղ օքսիդ թթու հիմք աղ

Առանձնացնել   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկշռի միջոցով

Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով:

Դաս 7.  Գործնական  աշխատանք` Թթվային  օքսիդների  ստացումը  և   հատկությունները `                                                                                                                                  P->P2O5> H3PO4->Na3PO4—› Ag3PO4                                                                                   Ոչմետաղ->թթվային օքսիդ->թթու->աղ

Գրել կատարած ռեակցիաների հավասարումները նշելով ռեակցիաների տեսակները

1.Գրել    C —›-CO2 —›H2CO—›Na2CO3—›CO2—›CaCO3—›CaO:  շղթայի   բոլոր ռեակցիաների հավասարումները նշելով  ռեակցիաների տեսակները

2.Դասակարգել բոլոր նյութերը և անվանել, լրացնել աղյուսակը

մետաղ ոչմետաղ օքսիդ թթու հիմք աղ
 1.     H3PO4->Na3PO4—›Ag3PO4                                                                                   H2CO3—›Na2CO3

Գրել իոնափոխանակման ռեակցիաները լրիվ և կրճատ ձևով

Դաս  8.Թթուների դասակարգումը,ստացումը, հատկությունները:

Քննարկվող հարցերը՝

Թթուների դասակարգումը

Թթուների ստացումը

Թթուների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները                                      Առաջադրանքներ ՝

1,Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում աղաթթվի հետ՝:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,    Ca,CaO,LiOH,Au,N2, Mg,NaOH,CaCO3,BaSO4, CO2   2, Վարժ,7-8,խնդիրներ 1-7 էջ 23

Դաս  8. Հիմքերի և աղերի դասակարգումը ,ստացումը, հատկությունները:

Քննարկվող հարցերը՝

Հիմքերի դասակարգումը

Հիմքերի ստացումը

Հիմքերի հատկությունները

Աղեր դասակարգումը

Աղերի ստացումը և հատկությունները:                                                                                               Առաջադրանքներ .

1. Տրված նյութերից որոնք են փոխազդում  NaOH-ի հետ:Գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները,                                                    BaO,KOH,Cu,N2,, CO2 P2O5 , H2O, H3PO4                                                                                           2,Վարժ,6-10,խնդիրներ 1-4 էջ 28

Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների  ընդհանրացում`ամփոփիչ  թեստ):

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Октябрь 1, 2017 в Նախագծեր