RSS

Архив за месяц: Март 2018

Изображение

Խոր Վիրապի արգելավայրում

29746469_10160144367120858_1297037447_o

Реклама
 

Աշխատակարգ՝ մարտի 26-30

 

Ճամբարի  յուրաքանչյուր  օրվա բովանդակությունը՝

09.00-09.20 -մասնակցություն ընդհանուր պարապմունքին

09.20-10.00 -մասնակցություն պարի,պարերգի ուսուցմանը                                                                                                                                                            10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/

11.00-12.30 -աշխատանք կրթական պարտեզում

12.30-13.00  ընդմիջում

13.00-15.00 —

 • Բնագիտության ուսումնական կաբինետների մաքրություն
 • Մասնակցություն գարնանային բակային  աշխատանքներին`  Լուսինե Սարգսյանի կամ  Ջուլի Սիմոնյանի  ղեկավարությամբ
 • Աշխատանք սովորողների  բլոգներում՝ կատարած  նախագծերի, անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  և  գիտելիքի  ստուգման ամփոփփիչ թեստ-3-ի գնահատում,
 • օրվա ամփոփումներ:                                                                                                                                                                                                    Անհատական աշխատաժամանակ

Մարտի  26ին

9.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
11:00
Նոր ՏՏ  ծրագրի յուրացում

12.00 ընդմիջում

12.30-14.00 Լաբորատորիայի վերադասավորում,մաքրում

 Մարտի  27ին — 11.50-13.35 Քոլեջ  1-ին  կուրս«Օդի  աղտոտման  աղբյուրնեռը»

 Մարտի  28ին —  9.00- 17:00 Ուսումնական ճամփորդություն`Խոր-Վիրապի կից տարածքներում  «ՆԱԲՈԻ» բնապահպանական կազմակերպության շրջանակներում  իրականացնել թռչնադիտարկում և աղբահավաք:

Մարտի  29-ին 11.50-13.35 Քոլեջ  1-ին  կուրս նախագիծ՝<<Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>>:

Մարտի  30-ին
9.00Առավոտյան տնդհանուր պարապմունք
10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
12.00 ընդմիջում
12.30 —   Բնագիտության ուսումնական կաբինետների մաքրություն

 • Մասնակցություն գարնանային բակային  աշխատանքներին`  Լուսինե Սարգսյանի կամ  Ջուլի Սիմոնյանի  ղեկավարությամբ
 • Աշխատանք սովորողների  բլոգներում՝ կատարած  նախագծերի, անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  և  գիտելիքի  ստուգման ամփոփփիչ թեստ-3-ի գնահատում:
 
 

Նախագիծ` Բնապահպանական ստուգատես, 2018

Նախագծի  անվանումը<<Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում>>

Նախագիծը  իրականացնելու  են  ավագ  դպրոց-վարժարանի և  քոլեջի սովորողները

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները.

 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները:
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր: Ջրի աղտոտման  տեսակները:
 • Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:                             Բովանդակությունը.  Սովորողները  կատարելու   են  լաբորատոր  աշխատանքներ  գործնական  էկոլոգիայից  համապատասխան  մեթոդական  ցուցումներով:  Հետազոտելու  են  տարբեր  բնական  ջրավազանների  ջրի  որակի  ֆիզիկաքիմիական  հատկանիշները` հոտը,  գույնը, թթվայնությունը` рН-ը, կատարելու  են  որակական  ռեակցիաներ  և  որոշելու   են  սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների  և  կապարի  պարունակությունը մեկ  լիտր  ջրում   և  համեմատելու  են  չափորոշիչների  հետ:                              Նախապատրաստական աշխատանք սովորողների  հետ . Սովորողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.
  • Մարդկությանը հուզող  ինչպիսի՞  էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ  գիտեք
  • Ո՞րն է  էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը
  • Ի՞նչ կարծիք  ունեք  կենսական  միջավայրի  մասին
  • Որո՞նք են  առողջ  ապրելակերպի  սկզբունքները
  • Ո՞րն է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
  • Ջրի շրջապտույտը  բնության  մեջ
  • Ջրի աղտոտման  տեսակները  որո՞նք  են
  • Ի՞նչ է  կոշտ  ջուրը  և  ինչպե՞ս  են  այն  վերացնում
  • Բույսերի պաշտպանություն` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
  • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
  • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
  • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.
  • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:

  Նախագծի  նպատակն   է   սովորողներին  ծանոթացնել  հետազոտման   գիտական  մեթոդներին` դիտարկումներ, փորձեր, փաստեր  և   կատարել  բազմակողմանի  վերլուծություններ, նաև  կատարել  թարգմանություններ`<<Լաբորատոր  աշխատանքներ` «Գործնական էկոլոգիայից».

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Март 12, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ