RSS

Архив за месяц: Март 2019

Նախագիծ՝ Գինու քիմիան

Նախագիծ՝   <<Գինու  քիմիան>>  36 наинтереснейших фактов о вине
Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
  • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
  • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
  • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
  • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
  • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Read the rest of this entry »

Реклама
 

Մանկավարժական ճամբար՝ մարտի 25-29

Աշխատակարգ՝ մարտի 25-30

Մարտի 25— 9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00- 9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝   <<Գինու  քիմիան>>                                                              13:00-14:30- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:30-15:00- օրվա ամփոփում

Մարտի 26—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                   13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում

Մարտի 27—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփոմ

Մարտի 28—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում

Մարտի 29—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում  և  շաբաթվա  ամփոփոմ

 

Read the rest of this entry »

 

10-րդ դաս. մարտ 2019

Մարտի  5-ին  Գիտելիքի  ստուգում՝ ամփոփիչ  թեստ-2 <<Անօրգանական  նյութերի                                                    հիմնական  դասերը՝օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր>>

Մարտի  7-ից՝   <<Քիմիական  ռեակցիաների  դասակարգումը տարբեր                                                                               հատկանիշների  հիման  վրա>> Read the rest of this entry »

 
 

9-րդ դաս. մարտ — 2019

Մարտի 4-ից  7—ը  Նախագիծ՝ <<Տարրերի  քիմիա`Ոչմետաղներ. Հալոգեններ>>

7- րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախումբի` հալոգենների F, Cl, Br, I, At  ընդհանուր  բնութագիրը, ատոմների  կառուցվածքն  ու  հատկությունները, պարզ  նյութերի  ընդհանուր  բնութագիրը, հալոգենների  ջրածնային  միացությունները: Քլորի ընդհանուր բնութագիրը, ատոմի կառուցվածքը, տարածվածությունը  բնության մեջ, ֆիզիկական  և  քիմիական հատկությունները,ստացումը,կիրառումը:Քլորաջրածնական  թթվի (աղաթթվի)  ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները  և  իր  աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  թեման — <<Հալոգենների, դրանց  միացությունների  կիրառությունը  և  կենսաբանական  դերը>> Read the rest of this entry »