RSS

Архив рубрики: Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ՝ 11-րդ դաս. մայիսի 2-ից-8-ը

Թեմաներ`«Թթվածին պարունակող օրգանական միացություններ»`

 • Միատոմ  և  բազմատոմ  սպիրտներ, դասակարգումը, իզոմերիան,անվանակարգը, ստացումը, ֆիզ-քիմ  հատկությունները, կիրառումը:
 • Ֆենոլ, իզոմերիան,անվանակարգը, ստացումը, ֆիզ-քիմ  հատկությունները, կիրառումը:
 • Ալդեհիդներ, կարբոնաթթուներ, բարդ եթերներ:
Реклама
 

Առաջադրանքներ՝ 10-րդ դաս. մայիսի 2-ից-8-ը

Թեմա`«Քիմիական ռեակցիաների տեսակները».

 • Դարձելի ռեակցիաներ՝ քիմիական  հավասարակշռություն, Լե Շատելյեի  սկզբունքը:
 • Ոչ դարձելի  ռեակցիաներ՝ իոնափոխանակման ռեակցիաների օրինակներ՝ նստվածքի, գազի և թույլ էլեկտրոլիտի  առաջացմամբ:
 

Առաջադրանքներ՝ 9-րդ դաս. մայիսի 2-ից 8-ը

Թեմա`«Մետաղներ».

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը, ատոմների կառուցվածքը
 • Մետաղների  դիրքը  քիմիական  տարրերի  պարբերական  համակարգում
 • Մետաղական  քիմիական կապը
 • Մետաղների ֆիզիկական  հատկությունների
 • Մետաղների քիմիական հատկությունները՝ փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ
 • Մետաղների ստացման եղանակները`լաբորատորիայում և արդյունաբերական                                                                                                                                                                                                                                                                Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները. 
 •  Մետաղների  կիրառման  բնագավառները:
 • Ալկալիական մետաղներ՝ նատրիում, կալիում: 
 • Մագնեզիում, կալցիում: Ջրի  կոշտությունը  և  վերացման  եղանակները:
 • Ալյումին:
 • Երկաթ:                                                                                                                                                                                        Անհատական-հետազոտական  աշխատանքներում  պիտի  լինեն  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.
 • Տարրի  դիրքը  քիմիական  տարրերի  պարբերական  համակարգում: Ատոմի կառուցվածքը՝բաղադրությունը, էլեկտրոնային  բանաձևը:Վալենռտականությունը  և  օքսիդացման  աստիճանը  միացություններում՝օրինակներ:
 • Տարածվածությունը  բնության  մեջ:
 • Ֆիզիկական  հատկությունները:
 • Քիմիական  հատկությունները:
 • Ստացման  եղանակները:
 • Կիրառման  բնագավառները:
 

Առաջադրանքներ՝Բնագիտություն,քոլեջ 1-ին կուրս, մայիս

Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր՝ մակրո  և  միկրո  տարրեր:
 • Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:
 • Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ:

  Ճառագայթային աղտոտում՝

  Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:

 • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
 • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
 • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
 • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ: