RSS

Архив рубрики: Բնագիտություն

Ամառային ճամբար 2018-մայիսի 29-ից հունիսի 8

<<Ամառային ճամբար 2018>> -ը սովորողների  նախասիրությունների զարգացման բաց ճամբար  է, որի աշխատանքներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները:

Ճամբարային ժամանակացույց.

09.00-09.15ընդհանուր պարապմունքպարատունմարզախաղեր

 • 9.20-14.00` խորհրդատվություն  ավագ  դպրոց- վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներին,  10-  11-րդ  դաս.-րը   ամառային  ճամբարի   ընթացքում շարունակելու  են   իրականացնել <<Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում>>,իսկ   քոլեջի 1-ին կուրսը ` <<Ճառագայթային աղտոտում՝>>  նախագծերը  հետևյալ  թեմաներով.
  • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները:
  • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր: Ջրի աղտոտման  տեսակները:
  • Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:
  • Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:
  • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
  • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
  • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
  • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ:                                                                                                                                                                      Բովանդակությունը.  Սովորողները.
  •   կատարելու   են  լաբորատոր  աշխատանքներ  գործնական  էկոլոգիայից  համապատասխան  մեթոդական  ցուցումներով,  լաբորատոր  փորձ`  «Մաքուր օդի բաղադրությունը»:
  • Հետազոտելու  են  տարբեր  բնական  ջրավազանների  ջրի  որակի  ֆիզիկաքիմիական  հատկանիշները` հոտը,  գույնը, թթվայնությունը` рН-ը,
  • կատարելու  են  որակական  ռեակցիաներ  և  որոշելու   են  սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների  և  կապարի  պարունակությունը մեկ  լիտր  ջրում   և  համեմատելու  են  չափորոշիչների  հետ:
  • դիտումներ,քննարկումներ  քիմիայից ուսումնական ֆիլմերի և  փորձերի
  • Մասնակցություն համալիրում ընթացող փառատոններին և միջոցառումներին
 • 12.30-13.00ընդմիջում
 • 13.00-14.00`օրվա ամփոփումնախապատրաստում  հաջորդ օրվան:

Read the rest of this entry »

Реклама
 

Առաջադրանքներ՝Բնագիտություն,քոլեջ 1-ին կուրս, մայիս

Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր՝ մակրո  և  միկրո  տարրեր:
 • Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:
 • Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ:

  Ճառագայթային աղտոտում՝

  Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:

 • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
 • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
 • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
 • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ:

 

Նախագծեր`Բնագիտություն, ապրիլ -2018

Քոլեջ` I-րդ կուրս`«ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  

1.Ամփոփել   <<Բնապահպանական  ստուգատես 2018>>-ի  հարցադրումները՝<< Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>>

Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:  Ուսանողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

2. Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր: Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:                                    Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ: Ռադիոակտիվություն(ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա):
 • Պարզ  և բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր:
 • Նյութերի  ֆիզիկական,  քիմիական  և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:
 • Երևույթներ` ֆիզիկական, քիմիական:

Գործնական  աշխատանքներ  մեր  կրթահամալիրի  բնագիտության  լաբորատորիաներում:

 
 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,նախագծեր`Մարտ 2018

Երկիր  մոլորակի  ոլորտները՝  մթնոլորտ, ջրոլորտ, քարոլորտ,

 • Ի՞ նչ  է  մթնոլորտը
 • Ինչպիսի՞   բաղադրություն  ունի  մթնոլորտային  օդը
 • Որո՞ նք  են  մթնոլորտի  շերտերը
 • Ո՞ րն  է  մթնոլորտի   նշանակությունը
 • Որո՞ նք  են  մթնոլորտի  աղտոտման  աղբյուրները
 • Ո՞ րն  է  օզոնային  շերտի  նշանակությունը

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները՝

 • Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում::
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր:
 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:
 • Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները:
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Февраль 27, 2018 в Բնագիտություն

 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,նախագծեր՝փետրվար2018

Հարցաշար.

 • Ի՞նչ է Երկիրը, ինչպիսի՞  ձև  ունի
 • Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի  երկրակեղևը
 • Ինչպիսի՞ երկնային մարմին  է  Լուսինը: Որո՞նք  են Լուսնի  փուլերը
 • Ինչո՞ւ է լինում  գիշեր  և  ցերեկ
 • Ինչո՞ւ է  լինում  եղանակների հերթագայություն
 • Քանի՞ մայրցամաքի է  բաժանվում  Երկրագունդը, քանի՞ օվկիանոս  գիտեք  և  այլն
 • Երկիր  մոլորակի  ոլորտները՝ քարոլորտ,ջրոլորտ, մթնոլորտ:                                                                                                    Փետրվարի  22-ին՝ Բնագիտության  դաս  կ/հ-ի  աստղացուցարանում, դասը  վարում  է  Հասմիկ  Նալբանդյանը

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները՝

 • Ինչպիսի՞ բնական և  տեխնածին  աղետներ  գիտեք
 • Քանի՞ մարզերի է  բաժանվում  Հայաստանի  Հանրապետությունը, որո՞նք  են  դրանք:
 • Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում::
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր:
 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:
 • Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները:
 
 

Ամենա-ամենա…

Սկսեք ձմեռային ամենօրյա նախավարժանքով՝

 • Ամենամեծ մտածողը ո՞վ  է…..
 • Ամենալավ օրը ո՞րն  է….
 • Ամենալավ քաղաքն ո՞րն  է….
 • Ամենալավ աշխատանքը ո՞րն  է ….
 • Ամենալավ հանգիստը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ թուլությունը ո՞րն  է…….
 • Ամենավտանգավոր մարդը ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ պարգևը, որը  կարող  ես  տալ  կամ  ստանալ   ո՞րն  է…..
 • Ամենամեծ ընկերը և  խորհրդատուն   ո՞րն  է ….
 • Ամենամեծ  սխալը  ո՞րն  է……  և  այլն (կարող  եք  շարունակել…)
 
 

Բնագիտություն-նախագծեր` դեկտեմբեր 2017

ԹԵՄԱՆ  1.` Բնություն:  Բնության  բաղադրիչները:

Դեկտեմբերի  6  և  7-ին` բնության  ուսումնասիրման  գիտական  մեթոդները, աշխատանք    բնագիտության  լաբորատորիաներում, ծանոթացում գործիքների  և  չափիչ  սարքերի հետ:

Դեկտեմբերի  13-ից` Թեմա –2.  Մեր  տեղը  տիեզերքում: Արեգակնային     համակարգ Երկիր   մոլորակ: 

Թեմայի  գլխավոր  հարցերը. 

 • Երկնային ի՞նչ  մարմիններ  են  մտնում  տիեզերքի կազմի  մեջ: Տիեզերքը քնա՞ծ  է…
 • Ի՞նչ է  Արեգակնային  համակարգը:
 • Ի՞նչ համաստեղություններ  գիտեք:
 • Ի՞նչ է  Երկիրը, ինչպիսի՞  ձև  ունի:
 • Ինչպիսի՞ կառուցվածք  ունի  երկրակեղևը:
 • Ինչպիսի՞ երկնային  մարմին  է  Լուսինը: Որո՞նք  են Լուսնի  փուլերը:
 • Ինչո՞ւ է   լինում  գիշեր  և  ցերեկ:
 • Ինչո՞ւ է  լինում  եղանակների  հերթագայություն:
 • Ինչո՞ւ գետերը  միշտ  ներքև  են հոսում:
 • Ինչո՞ւ տերևը  կանաչ է, իսկ երկինքը երկնագույն:
 • Ինչպե՞ս են  առաջանում  ամպերը:
 • Քանի՞ մայրցամաքի  է  բաժանվում  Երկրագունդը, քանի՞ օվկիանոս  գիտեք  և  այլն:
 • Ինչպիսի՞ բնական  և  տեխնածին  աղետներ  գիտեք:
 • Քանի՞ մարզերի  է  բաժանվում  Հայաստանի  Հանրապետությունը,որո՞նք  են  դրանք:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները.

 • Բնական գիտությունները  և  նրանց   ուսումնասիրությունների  առարկան
 • Նշանավոր գիտնականներ,  նաև  հայ  գիտնականներ,  նրանց  կատարած  հայտնագործությունները
 • Մեր տեղը  տիեզերքում` Արեգակնային  համակարգի  մոլորակները
 • Երկիր մոլորակ, Լուսին
 • Բնական և  տեխնածին  աղետներ
 • ՀՀ մարզերը
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Декабрь 3, 2017 в Նախագծեր, Բնագիտություն