RSS

Архив рубрики: Բնագիտություն

Նախագիծ՝ Գինու քիմիան

Նախագիծ՝   <<Գինու  քիմիան>>  36 наинтереснейших фактов о вине
Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Read the rest of this entry »

Реклама
 

Մանկավարժական ճամբար՝ մարտի 25-29

Աշխատակարգ՝ մարտի 25-30

Մարտի 25— 9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00- 9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝   <<Գինու  քիմիան>>                                                              13:00-14:30- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:30-15:00- օրվա ամփոփում

Մարտի 26—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                   13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում

Մարտի 27—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփոմ

Մարտի 28—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում

Մարտի 29—9։00՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում
11:00- 13:00-  9-րդ և 10-րդ դասարանցիների հետ  նախագծային աշխատանք՝  <<Գինու  քիմիան>>                      13:30-14:00- 9-րդ  և  10-րդ  դասարանցիների խորհրդատվություն
14:00-14:30- օրվա ամփոփում  և  շաբաթվա  ամփոփոմ

 

Read the rest of this entry »

 

Ամառային ճամբար 2018-մայիսի 29-ից հունիսի 8

<<Ամառային ճամբար 2018>> -ը սովորողների  նախասիրությունների զարգացման բաց ճամբար  է, որի աշխատանքներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները:

Ճամբարային ժամանակացույց.

09.00-09.15ընդհանուր պարապմունքպարատունմարզախաղեր

 • 9.20-14.00` խորհրդատվություն  ավագ  դպրոց- վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներին,  10-  11-րդ  դաս.-րը   ամառային  ճամբարի   ընթացքում շարունակելու  են   իրականացնել <<Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում>>,իսկ   քոլեջի 1-ին կուրսը ` <<Ճառագայթային աղտոտում՝>>  նախագծերը  հետևյալ  թեմաներով.
  • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները:
  • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր: Ջրի աղտոտման  տեսակները:
  • Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:
  • Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:
  • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
  • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
  • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
  • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ:                                                                                                                                                                      Բովանդակությունը.  Սովորողները.
  •   կատարելու   են  լաբորատոր  աշխատանքներ  գործնական  էկոլոգիայից  համապատասխան  մեթոդական  ցուցումներով,  լաբորատոր  փորձ`  «Մաքուր օդի բաղադրությունը»:
  • Հետազոտելու  են  տարբեր  բնական  ջրավազանների  ջրի  որակի  ֆիզիկաքիմիական  հատկանիշները` հոտը,  գույնը, թթվայնությունը` рН-ը,
  • կատարելու  են  որակական  ռեակցիաներ  և  որոշելու   են  սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների  և  կապարի  պարունակությունը մեկ  լիտր  ջրում   և  համեմատելու  են  չափորոշիչների  հետ:
  • դիտումներ,քննարկումներ  քիմիայից ուսումնական ֆիլմերի և  փորձերի
  • Մասնակցություն համալիրում ընթացող փառատոններին և միջոցառումներին
 • 12.30-13.00ընդմիջում
 • 13.00-14.00`օրվա ամփոփումնախապատրաստում  հաջորդ օրվան:

Read the rest of this entry »

 

Առաջադրանքներ՝Բնագիտություն,քոլեջ 1-ին կուրս, մայիս

Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր՝ մակրո  և  միկրո  տարրեր:
 • Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:
 • Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ:

  Ճառագայթային աղտոտում՝

  Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:

 • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
 • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
 • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
 • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ:

 

Նախագծեր`Բնագիտություն, ապրիլ -2018

Քոլեջ` I-րդ կուրս`«ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  

1.Ամփոփել   <<Բնապահպանական  ստուգատես 2018>>-ի  հարցադրումները՝<< Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>>

Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:  Ուսանողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

2. Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր: Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:                                    Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ: Ռադիոակտիվություն(ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա):
 • Պարզ  և բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր:
 • Նյութերի  ֆիզիկական,  քիմիական  և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:
 • Երևույթներ` ֆիզիկական, քիմիական:

Գործնական  աշխատանքներ  մեր  կրթահամալիրի  բնագիտության  լաբորատորիաներում:

 
 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,նախագծեր`Մարտ 2018

Երկիր  մոլորակի  ոլորտները՝  մթնոլորտ, ջրոլորտ, քարոլորտ,

 • Ի՞ նչ  է  մթնոլորտը
 • Ինչպիսի՞   բաղադրություն  ունի  մթնոլորտային  օդը
 • Որո՞ նք  են  մթնոլորտի  շերտերը
 • Ո՞ րն  է  մթնոլորտի   նշանակությունը
 • Որո՞ նք  են  մթնոլորտի  աղտոտման  աղբյուրները
 • Ո՞ րն  է  օզոնային  շերտի  նշանակությունը

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները՝

 • Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում::
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր:
 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:
 • Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները:
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Февраль 27, 2018 в Բնագիտություն

 

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,նախագծեր՝փետրվար2018

Հարցաշար.

 • Ի՞նչ է Երկիրը, ինչպիսի՞  ձև  ունի
 • Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի  երկրակեղևը
 • Ինչպիսի՞ երկնային մարմին  է  Լուսինը: Որո՞նք  են Լուսնի  փուլերը
 • Ինչո՞ւ է լինում  գիշեր  և  ցերեկ
 • Ինչո՞ւ է  լինում  եղանակների հերթագայություն
 • Քանի՞ մայրցամաքի է  բաժանվում  Երկրագունդը, քանի՞ օվկիանոս  գիտեք  և  այլն
 • Երկիր  մոլորակի  ոլորտները՝ քարոլորտ,ջրոլորտ, մթնոլորտ:                                                                                                    Փետրվարի  22-ին՝ Բնագիտության  դաս  կ/հ-ի  աստղացուցարանում, դասը  վարում  է  Հասմիկ  Նալբանդյանը

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները՝

 • Ինչպիսի՞ բնական և  տեխնածին  աղետներ  գիտեք
 • Քանի՞ մարզերի է  բաժանվում  Հայաստանի  Հանրապետությունը, որո՞նք  են  դրանք:
 • Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում::
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր:
 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:
 • Օզոնային  շերտի  քայքայման  պատճառները: