RSS

Архив рубрики: Կատարողական

Հաշվետվություն՝ մանկավարժական ճամբար-2019

Մայիսի 27-31 և հունիսի 3-7 ամառային ուսումնական ճամբարների ընթացքում կազմած նախագծերը  և կատարողականները Ավագ դպրոց-վարժարանում:

1.<<Ամառային ճամբար 2019>> -ը  Ժամանակահատվածը՝ մայիսի  27-հունիսի 7 https://bnagetnet.wordpress.com/2019/05/21/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B3%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80-2019/

2. «Մուտք Ավագ  դպրոց-վարժարան» ճամբարի նախագծով՝ <<Ուսուցումը՝ փորձի  հիման  վրա, անվտանգ  կենսագործունեություն>>՝ 9-րդ  դաս. Read the rest of this entry »

Реклама
 

Հաշվետվություն սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2018թ.

 • Կազմել  եմ  «Քիմիայի ընտրությամբ  գործունեության  ծրագրերը»  9-րդ  և  10-րդ  և  11-րդ դաս.-ի համար ,2018-19 ուս. տարի
 • Կազմել  եմ   <<Հեռավար  ուսուցմամբ  սովորողներ>>-ի  համար առաջադրանքների  փաթեթ
 • Իրականացրել  եմ  <<Քիմիան  փորձարարական  գիտություն  է>> ամենամյա  նախագիծը<<Լաբորատոր  փորձեր  և  գործնական պարապմունքներ>> կ/հ-ի քիմիայի լաբորատորիայում
 •  Իրականացրել  եմ  բաց  դասեր ՝ նոյեմբերի  5-ից -9-ը՝ <<Մխ.Սեբաստացու>>օրերի  և <<Նախագծային շաբաթվա՝հոկտեմբերի 22-26-ի >>շրջանակներում ՛
  <<Լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը>>
 • Կատարել  եմ խորհրդատվությունններ անհատական-հետազոտական և  գործնական  աշխատանքների  ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողներին՝                                                                                                                                                               >Քիմիայի  հիմնական  հասկացությունները                                                                                                                          >Ատոմի  կառուցվածք: Ատոմի  հատկությունները                                                                                                                    >Քիմիական  տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը                                                                                                >Նյութի  կառուցվածք: Քիմիական  կապի  տեսակները                                                                                                    >Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը` օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ, աղեր»
 • 11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարել  են  անհատական-հետազոտական աշխատանքները , ավարտին  կհասցնեն  հունվարյան  ուսումնական  ճամբարի  օրերին, իսկ  լավագույն  աշխատանքները կներկայացվեն  ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.
  • Գևորգ Հովհաննիսյան՝  <<Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգների ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները, ստացումը, կիրառումը>>
  • Սուրեն  Ասրյան  և Էնրիկ Նալբանդյան՝ <<Իզոմերիա  երևույթը:Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային, տարածական և միջդասային իզոմերներ>>:
  • Էդիտա  Գալստյան՝  և  Հովհաննես Մելիքյան՝ <<Կովալենտային  կապը  և  հատկությունները:Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում>>:
  • Միրզոյան  Ինա-<<Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները>>:
 • 10-րդ  դաս.-ի  սովորողները  ընտրել  են  անհատական-հետազոտական  աշխատանքների թեմաները՝ ուսումնական  նյութեր  պատրաստելու  համար՝<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր և  աղեր>>,աշխատում  են  ընտրված  թեմաներով ,իսկ  ավարտին  կհասցնեն  հունվարյան  ձմեռային  ճամբարի ընթացքում., լավագույն  աշխատանքները կներկայացվեն  ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2019. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.
  • Աննա  Հովհաննիսյան ,Էմմի  Բաղիրյան ,Արեգ  Հովհաննիսյան, Համբիկ Հայրապետյան<<Օքսիդներ, դասակարգումը, անվանումը, ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>:
  • Մանե  Ժամհարյան, Միլենա  Մանուչարյան   և  Անահիտ  Հովհաննիսյան՝<<Թթուներ, դասակարգումը, անվանումը, թթուների փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>:
  • Անի Ղազարյան, Ռիմա  Բարսեղյան, Լյուդմիլա  Գորոյան՝ <<Հիմքեր, դասակարգումը, անվանումը  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
  • Սուրեն  Թալալյան, Ռոբերտ Պետրոսյան՝ <<Աղեր, դասակարգումը, անվանակարգը, տացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>:
 • 9-րդ  դաս.<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր>>  և  համապատասխան  լաբորատոր  փորձեր`  Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `  Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ ՝ P—>P2O5  —> H3PO4 —>Na3PO4—› Ag3PO4    և  լաբորատոր փորձեր `<<Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
 • Կազմել  եմ   գիտելիքի ստուգման թեմատիկ  և  ամփոփիչ  թեստեր`«Ընդհանուր և  օրգանական  քիմիայից»
 • Կազմել  եմ    Flash Mob-ի  առաջադրանքներ:     

Read the rest of this entry »

 

Նախագծային շաբաթվա՝ հոկտեմբերի 22-26-ի ամփոփում

Նախագծային ուսուցման ստուգատեսի  շաբաթվա՝՝հոկտեմբերի 22-26 -ին                                                Ավագ  դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ  դաս.-ի  <<Քիմիա  խորացված  ուսուցմամբ  և  ընտրությամբ  սովորողները Read the rest of this entry »

 

Հունվար 2018`ուսումնական երկրորդ շրջանի ամփոփում

   11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարել   և  ավարտին  են   հասցրել  անհատական-հետազոտական աշխատանքները ,  որպեսզի մասնակցեն   ստուգատեսներին` <<Հանրակրթական Դիջիթեք 2018. թվային միջոցներով ուսուցման նախագծերի և մանկավարժական մեթոդների ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին  և <<Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության հանրակրթական նախագծերի ամենամյա բաց ստուգատես>>-ին.

 • Մերի Երանոսյան՝ <<Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային  և  տարածական  իզոմերներ`:https://meriyeranosyan.wordpress.
 • Հուրի Իսկանյան՝<< Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում` https://houryiskanyan.wordpress.com/
 • 10-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ գործունեության սովորողները  կատարել  են.
 • Նալբանդյան Էրիկ՝ <<Օքսիդների  ստացումը լաբորատորիայում  և քիմիական  հատկությունները>>http://eriknalbandyan.blogspot.am/2018/01/blog-post_84.html
 • Հովհաննիսյան  Գևորգ՝ <<Թթուների  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ>>. https://ghovhannisyan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1-10-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/
 • Մելիքյան  Հովհաննես՝ <<Հիմքերի  ստացումը  լաբորատորիայում  և  քիմիական  հատկությունները>>http://hovhannesmeliqyan.blogspot.am/
 • 9-րդ  դաս. -ի   սովորողները  <<Քիմիա>>  խորհրդատվության ժամերին    կատարել   են    փորձարարական—հաշվարկային  լաբորատոր    առաջադրանքներ`<<Աղեր>> թեմայից:  Սովորողները   լաբորատոր   փորձերը  նկարել, ոմանք` նաև նկարահանել,  ձայնագրել   և տեղադրել են  <<YouTube>>- ում և իրենց բլոգներում ,  
 • Կարինե Ոսկանյան, 9-1 դաս. https://karinevoskanyan1112.wordpress.com/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1-9/
 •  Մանե Բարսեղյան` 9-4 դաս. https://manebarseghyan.wordpress.com/
 • Անա Ղազարյան 9-4 դաս.   https://annaghazaryan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
 • Մարինե Իշխանյան  9-4 դաս https://marineishkhanyan.wordpress.com/category/%D6%84%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1/
 • Քոլեջի ուսանողները կատարել են <<ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>- ից  հետևյալ թեմաներով անհատական-հետազոտական  աշխատանքներ և տեղադրել իրենց բլոգներում 
  • Բնական գիտությունները  և  նրանց   ուսումնասիրությունների  առարկան
  • Նշանավոր գիտնականներ,  նաև  հայ  գիտնականներ,  նրանց  կատարած  հայտնագործությունները
  • Մեր տեղը  տիեզերքում` Արեգակնային  համակարգի  մոլորակները
  • Երկիր մոլորակ, Լուսին
 

Նախագծային շաբաթվա ամփոփում

«Սեբաստացու օրերի»-ին՝նոյեմբերի  13,15,17-ին 11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիայի  ընտրությամբ  գործունեության>> սովորողները  ներկայացրեցին անհատական — հետազոտական աշխատանքները, հավաքեցին ,նկարեցին ,նաև նկարահանեցին  օրգանական  մոլեկուլների  գնդիկաձողիկային  մոդելները,  բացատրեցին կովալենտային   կապի  բնույթը  և իզոմերիայի  տեսակները  օրգանական  մոլեկուլներում :Կատարած աշխատանքներըը  ներկայացբած  են  բլոգներում.23667478_812319648940067_1090223079_n.jpg

23666657_812319762273389_29209992_n

10-րդ  դաս.-ի <<Քիմիայի  ընտրությամբ  գործունեության>> սովորողները  ներկայացրեցին անհատական — հետազոտական աշխատանքները` «Անօրգանական  նյութերի  հիմնական դասերը `օքսիդներ, հիմքեր, թթուներ».

 

 

Կատարողական` նոյեմբեր 2016

 1. Նոյեմբերի  17-ին  Ավագ  դպրոց-վարժարանի  սովորողների  հետ <<Կրթական  փոխանակումների շրջանակներում>>  այցելեցինք Երևանի  պետական  մանկավարժական  համալսարան
 2. 10-րդ  դաս.-ի  սովորողները  ներկայացրեցին անհատական-հետազոտական  աշխատանքները <<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր և  աղեր>>
 3. Նոյեմբերի  14-ին  և  16-ին <<Մխ.Սեբաստացու>> օրերի  շրջանակներում բաս դասեր իրականացրեցինք լաբորատոր  փորձեր`<<Անօրգանական  նյութերի  ծագումնաբանական  կապը>> 
 4. 9-րդ  դաս.<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր>>  և  համապատասխան  լաբորատոր  փորձեր`  Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `          P—>P2O5  —> H3PO4 —>Na3PO4—› Ag3PO4          Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ
 5. Լաբորատոր փորձեր `Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):
 6. Կազմել  եմ քիմիայի նոյեմբերի 7-ի  Flash Mob-ի  առաջադրանքները                                                                  

        7. Առաջադրանքներ` 9-րդ  դասարանցիների  համար  կիսամյակային 

                      գիտելիքի   ստուգմանը  նախապատրաստվելու  համար               

                     Թեմաներ`  օքսիդներ, հիմքեր,  թթուներ,  աղեր      

     1.  Ո՞ր քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  առկա   թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության  մեջ.   Նատրիումի  օքսիդ, կալիումի  հիդրօքսիդ, ածխածնի (IV) օքսիդ,  ջուր, ֆոսֆորի (V)  օքսիդ,   ազոտական  թթու, ֆոսֆորական  թթու.

1)   կալիում                  2)  ֆոսֆոր                   3)  թթվածին               4)  ջրածին

2.  Օդում  ֆոսֆորի  այրման,  ստացված  ֆոսֆորի (V)  օքսիդի  ջրում  լուծվելը  և  ֆոսֆորական  թթվի  չեզոքացումը  նատրիումի  հիդրօքսիդով  ռեակցիաներըի   ո՞ր  տեսակին  են  համապատասխանում .                 

1)   միացման, տեղակալման,  փոխանակման

    2)   միացման, միացման, փոխանակման

    3)   փոխանակման, տեղակալման, միացման

     4)   միացման, փոխանակման,  տեղակալման

3.  Թթվածնի քանի՞   մոլ  ատոմ  կա  ֆոսֆորի (V ) օքսիդի  մեկ  մոլեկուլում.

1)  4                                     2) 1,806 . 1024                3)   5                          4)  3

Ո՞ր շարքում  են  գրված  միայն   թթվային  օքսիդների  բանաձևեր.

1)  CO2, Mn2O7,  P2O5, NO2

2)  Al2O3,  K2O,  SO3, CrO

3)  FeO, P2O3, N2O, BaO

      4)   CrO3, CO, SrO, Cs2O

 

 1. Ո՞ր պնդումն  է  ճիշտ  ամֆոտեր (երկդիմի)  օքսիդների  համար.

1)  փոխազդում  են  միայն  հիմքերի  հետ

2)  փոխազդում  են  միայն  թթուների  հետ

3)  փոխազդում  են  և’  հիմքերի, և’  թթուների  հետ

4)  չեն փոխազդում  են   ո’չ  հիմքերի,  ո’չ  թթուների  հետ

 

 1. Որո՞նք են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.

Cu    1     CuO    2  ›  CuSO  3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2

 • H2,H2SO4, HCl, KOH 3)  O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
 • H2O, SO3, NaCl, NaOH 4)  O2, SO3, HCl, H2O

 

 1. Որո՞նք  են  ոչմետաղ —> թթվային  օքսիդ —> թթու —> աղ  ծագումնաբանական   կապն  արտահայտող  փոխարկումների  շղթայում  համապատասխան   ռեակցիաների   հավասարումների  ձախ  մասերը` ըստ  իրականացման   հերթականության.

ա)  SO2  +  H2O =                                         դ)  H2SO3  +  CaO =

բ)   S + O2 =                                                    ե)  SO2  +  CaO =

գ)   S  +  H2O =

1)  բ, ե, դ                               2)  բ, ա, դ                               3)  գ, դ, ե                        4)  ե, ա, գ

 

 1. Ջրածին ստանալու  համար  մետաղական  ցինկի  հետ  ո՞ր  թթուն  են  փոխազդեցության   մեջ  դնում.

1)   խիտ  H2SO4                   2)  նոսր  H2SO4                      3)  խիտ  HNO3              4)  նոսր  HNO3

 

 1. Հետևյալ նյութերից ` HNO3,  CaO,  CuSO4,  Ca(OH)2,  P2O5  որո՞նք  կփոխազդեն  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ`   առաջացնելով   չեզոք  աղեր.  Ճիշտ  պատասխանը`   բոլոր  հնարավոր  ռեակցիաների   գործակիցների  գումարն  է.

1)  20                                            2)  21                                      3)  25                               4)  26

 

 1. Ո՞ր շարքի  բոլոր  նյութերն  են  փոխազդում  կալիումի  հիդրօքսիդի  ջրային  լուծույթի   

       հետ.        1)  FeO, CrO3, HClO                                             3)  ZnO, HClO4, MgO

                              2) KCl, SO2, CO2                                                                   4)  FeCl3, ZnO, Mn2O7

 1. Համապատասխան պայմաններում հետևյալ  զույգերից  մի  քանիսի  նյութերը    

     փոխազդում  են. ա)  Zn  և  FeCl2,    բ)  Fe  և  ZnCl2,    գ)  Cu  և  AgNO3,     դ)  CuO  և  HNO3,

ե)  CuSO4  և  Fe: Որքա՞ն  է  տեղակալման   ռեակցիաներում  ստացվող  բարդ  նյութերի  

     հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածների  գումարը.

1)  392                     2)  480                 3)  446                  4)  264

 

 1. NaOH, H2SO4,  Al(OH)3,  Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.

1)  10                                        2)  25                                     3)  4                                         4)  6

 

 1. Միացություններում +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի  

       առաջացրած  0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ 

       թթվին  համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).

1)  250                        2)   210                     3)  162                        4)  98

 

 1. Թթվածնի քանի՞  ատոմ  է  պարունակում  1,02 գ  ալյումինի  օքսիդը.

1)  1,806 . 1021                2)   0,03                    3)  0,01                    4)  1,806 . 1022

 

 1. 7,8 գ զանգվածով  կալիումը  լուծել  են  48,4 գ  ջրում:  Որքա՞ն  է  նյութի  զանգվածային

       բաժինը (%) ստացված  լուծույթում.

1)  20                             2)    80                         3)  25                        4)   65

 

 1. Որքա՞ն է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ   զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով  ջրածին.

1)  72                      2)    160                           3)  23                               4) 104  104

 1. Ծծմբական և  ազոտական  թթուներ  պարունակող 945 գ զանգվածով  ջրային  լուծույթին      ավելցուկով  բարիումի  քլորիդ  ավելացնելիս  անջատվել  է  116,5 գ նստվածք: Նստվածքի  անջատումից  հետո  մնացած  լուծույթը  չեզոքացնելու  համար  ծախսվել  է  100  գ նատրիումի  հիդրօքսիդ:

      ա)  Որքա՞ն  է  ազոտական  թթվի  զանգվածային  բաժինը (%) ելային  լուծույթում:

      բ)   Որքա՞ն  է  ելային  լուծույթում  ծծմբական  թթվի  զանգվածը (գ):

 1. Պարբերական համակարգի  գլխավոր  ենթախմբերի  տարրերից  մեկի  բարձրագույն  օքսիդի  մոլային  զանգվածը 108 գ/մոլ  է, իսկ  այդ  օքսիդում  թթվածնի  զանգվածային  բաժինը  74 % է:

 ա)  Որքա՞ն  է  այդ  տարրի  ջրածնային  միացության  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ):

 բ)  Ի՞նչ  զանգվածով (գ) թթու  կառաջանա  այդ  օքսիդի  մեկ  մոլը  ջրում  լուծելիս:

 

 

        

 

 

 

Об этой рекламе

Некоторые посетители вашего сайта могут увидеть здесь рекламу.
Полностью скрыть рекламу можно после перехода на один из тарифных планов платной подписки.

ПЕРЕЙТИ НА ПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ ИГНОРИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ

Изменить

Оставить комментарийОпубликовал на Октябрь 31, 2016 в Նախագծեր

Добавить комментарий

:)

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Ноябрь 25, 2016 в Կատարողական

 

Ապրիլին իրականացված նախագծերը

April-kataroxakan-2016

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 28, 2016 в Կատարողական