RSS

Архив рубрики: Նախագծեր

Ամառային ճամբար 2018-մայիսի 29-ից հունիսի 8

<<Ամառային ճամբար 2018>> -ը սովորողների  նախասիրությունների զարգացման բաց ճամբար  է, որի աշխատանքներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները:

Ճամբարային ժամանակացույց.

09.00-09.15ընդհանուր պարապմունքպարատունմարզախաղեր

 • 9.20-14.00` խորհրդատվություն  ավագ  դպրոց- վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներին,  10-  11-րդ  դաս.-րը   ամառային  ճամբարի   ընթացքում շարունակելու  են   իրականացնել <<Թունավոր  նյութերը  օդում, հողում, ջրում>>,իսկ   քոլեջի 1-ին կուրսը ` <<Ճառագայթային աղտոտում՝>>  նախագծերը  հետևյալ  թեմաներով.
  • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները:
  • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր: Ջրի աղտոտման  տեսակները:
  • Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:
  • Ռադիոակտիվության ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա:
  • 1. Հողի ռադիոակտիվություն
  • 2. Մթնոլորտի ռադիոակտիվություն
  • 3. Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներ
  • 4. Ռադիոակտիվ տեղումներ:                                                                                                                                                                      Բովանդակությունը.  Սովորողները.
  •   կատարելու   են  լաբորատոր  աշխատանքներ  գործնական  էկոլոգիայից  համապատասխան  մեթոդական  ցուցումներով,  լաբորատոր  փորձ`  «Մաքուր օդի բաղադրությունը»:
  • Հետազոտելու  են  տարբեր  բնական  ջրավազանների  ջրի  որակի  ֆիզիկաքիմիական  հատկանիշները` հոտը,  գույնը, թթվայնությունը` рН-ը,
  • կատարելու  են  որակական  ռեակցիաներ  և  որոշելու   են  սուլֆատների, քլորիդների, ֆոսֆատների  և  կապարի  պարունակությունը մեկ  լիտր  ջրում   և  համեմատելու  են  չափորոշիչների  հետ:
  • դիտումներ,քննարկումներ  քիմիայից ուսումնական ֆիլմերի և  փորձերի
  • Մասնակցություն համալիրում ընթացող փառատոններին և միջոցառումներին
 • 12.30-13.00ընդմիջում
 • 13.00-14.00`օրվա ամփոփումնախապատրաստում  հաջորդ օրվան:
Реклама
 

Մայիսյան ստուգատեսի օրեր

Stugates-Mayisi 18Stugates-mayis-18                       <<Կրթական  փոխանակումներ>>՝ Աշտարակ  քաղաքի  սովորողները  քիմիայի  կաբինետում  մեծ  հետաքրքրությանբ նայում  են  կ/հ-ի  9-րդ  դաս.-ին -<<Ուսուցումը` փորձի  հիման  վրա>> նախագծի  իրականացնողներին

 

Մայիսի 14-18-ի նախագծային ուսուցման ստուգատես 2018

Նախագիծ` «Ուսուցումը` փորձի հիման վրա»

Նախագծի մասնակիցները՝ <<Մխ.Սեբաստացի>> կ/հ-ի ավագ դպրոց-վարժարանի սովորողները.
 Ավագ դպրոց-վարժարան`9-րդ դաս.- Թեմա`«Մետաղներ, ընդհանուր բնութագրումը, ատոմների կառուցվածքը, մետաղական կապ, ֆիզ-քիմ. հատկությունները, ստացման եղանակները`լաբորատորիայում և արդյունաբերական»: «Ուսուցումը` փորձի հիման վրա. «Մետաղների քիմիական հատկությունները»:
Ավագ դպրոց-վարժարան` 10-րդ դաս.- Թեմա`«Քիմիական ռեակցիաների տեսակները, դարձելի և ոչդարձելի ռեակցիաներ»: «Ուսուցումը` փորձի հիման վրա.<<Իոնափոխանակման ռեակցիաների օրինակներ՝ նստվածքի, գազի և թույլ էլեկտրոլիտի առաջացմամբ>>:
 Ավագ դպրոց`11-րդ դաս.- Թեմաներ`«Թթվածին պարունակող օրգանական միացություններ` սպիրտներ, ֆենոլ, ալդեհիդներ, կարբոնաթթուներ, բարդ եթերներ»: «Ուսուցումը` փորձի հիման վրա.«Սպիրտների քիմիական հատկությունները»:

Աավագ  դպրոցի-վարժարանի 9-րդ դաս. սովորողները կատարելու  են  հետևյալ  լաբորատոր  փորձերը`

                                         <<Մետաղների  քիմիական  հատկությունները>>

      Փորձերի  համար  անհրաժեշտ  են   նատրիում, կալցիում, մագնեզիում, ցինկ, երկաթ, աղաթթու,

հայտանյութ  ֆենոլֆտալեին, պղնձարջասպի  լուծույթ:

Լաբորատոր  փորձ 1.  <<Հրավառություն>>՝ մագնեզիումի  ժապավենի  այրումը:Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:

Լաբորատոր  փորձ 2.   Ակտիվ  մետաղներից  նատրիումի  կամ  կալցիումի  փոխազդեցությունը

ջրի  հետ:Համոզվելու  համար, որ  առաջացել  է  ալկալի` կաթոցիկով  2

կաթիլ  հայտանյութ  ֆենոլֆտալեին  լցրեք  առաջացած  ալակալու

լուծույթին :   Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:

 

Լաբորատոր  փորձ  3.  Միջին  ակտիվության  մետաղներից` մագնեզիումի, ցինկի, ալյումինի

փոխազդեցությունը  նոսր  ծծմբական  թթվի  կամ աղաթթվի  հետ

անջատվող  ջրածնի  այրումը: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիաների

հավասարումները:

Լաբորատոր  փորձ  4.  Մետաղի  փոխազդեցությունը աղերի  ջրային  լուծույթների  հետ(բացի

ալկալիական  և  հողալկալիական  մետաղների, ինչու՞): Երկաթի(մեխի)

փոխազդեցությունը  պղնձարջասպի  լուծույթի  հետ: Ինչու՞   է  մեխը

կարմրում:  Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը:

10-րդ  դաս. սովորողները կատարելու են   ոչ  դարձելի  իոնափոխանակման ռեակցիաների օրինակներ՝ նստվածքի, գազի և թույլ էլեկտրոլիտի առաջացմամբ: Գրելու  են   կատարած  լաբորատոր  փորձերի ռեակցիաների  մոլեկուլային, լրիվ  և  կրճատ  իոնայի  հավասարումները:

11-րդ  դաս.-ի սովորողները կատարելու  են  հետևյալ լաբորատոր  փորձերը` 

                              Սպիրտների  քիմիական  հատկությունները

Փորձերի  համար  անհրաժեշտ  են` էթիլսպիրտ, 2-պրոպանոլ, գլիցերին, սառցային   քացախաթթու, բութիլսպիրտներ

Փորձերն  իրականացնելու  համար  անհրաժեշտ  են  նաև  մետաղական  նատրիում,  պղնձե  լար,

պղնձի  սուլֆատի 5%-անոց լուծույթ, նատրիումի  հիդրօքսիդի 10%-անոց  լուծույթ, խիտ  ծծմբական

թթու, ապակե  ձողեր, փորձանոթի բռնիչ, տաքացնող  սարք` սպիրտայրոց:

Լաբորատոր  փորձ 1.  Նատրիումի  էթիլատի  ստացումը.

Փորձանոթի  մեջ  լցրեք 5 մլ էթիլսպիրտ  և  մեջը  գցեք  մետաղական

նատրիումի  փոքրիկ  կտոր, սկսվում  է  բուռն  ռեակցիա, որի  ընթացքում

անջատվում  է  ջրածին: Մետաղական  նատրիումի  լրիվ  լուծվելուց  հետո,

փորձանոթում  առաջանում  է  նատրիումի  էթիլատ, որը  հեշտությամբ

հիդրոլիզվում  է, առաջացնելով  NaOH  և  ելային  էթիլսպիրտը, եթե

ավելացնեք  2-3 մլ  ջուր: Ստացված  լուծույթի  մեջ  մեկ  կաթիլ  ֆենոլֆտալեին

ավելացնելիս  լուծույթը  ստանում  է  մորու  գույն: Այրեք  էթիլսպիրտով  թրջած

բամբակը. այն  այրվում  է  «մաքուր  կապույտ» բոցով:

Առաջադրանք 1. Կազմեք  ձեր  կողմից  ուսումնասիրված  ռեակցիաներն  արտահայտող

hավասարումները.

                                 ա)   նատրիումի  էթիլատի  ստացումը

բ)   նատրիումի  էթիլատի  հիդրոլիզը

                              գ)  էթիլսպիրտի  այրման  ռեակցիայի  հավասարումը:

Լաբորատոր  փորձ 2.  Սպիրտի  օքսիդացումը  ալդեհիդի (կամ  կետոնի)

                                          Պղնձալարի  ծայրը  ոլորեք  պարույրի  2-3  գալար ձևով: Փորձանոթի  մեջ լցրեք

5-6 կաթիլ  էթիլսպիրտ:  Պղնձի  պարույրը  շիկացրեք  սպիրտայրոցի  բոցի  մեջ,

որպեսզի  պղինձը  ծածկվի  օքսիդի  սև  շերտով, պարույրը  արագ  ընկղմեք                                                                      սպիրտով  լցված  փորձանոթի  մեջ: Այդ  գործողությունը  կրկնեք  մի

քանի  անգամ: Ուշադրություն  դարձրեք  առաջացող  ալդեհիդի  հոտին: Եթե

փորձի  համար  վերցնեք  2-պրոպանոլ, ապա  կստանաք կետոն` ացետոն:

Առաջադրանք 2.  Կազմեք   ձեր  կողմից  իրականացված  ռեակցիաների  hավասարումները.

ա)  պղինձը  շիկացնելով` պղնձի(II)  օքսիդի ստացման

բ)  սպիրտը  պղնձի(II)  օքսիդով օքսիդացնելիս այդեհիդի  կամ կետոնի ստացման:

 

Լաբորատոր  փորձ 3.   Պղնձի   գլիցերատի  համալիր  միացության  ստացումը.

                                       Փորձանոթի  մեջ  լցրեք  մոտ  2մլ  նատրիումի  հիդրօքսիդի  լուծույթ  և  ավելացրեք

մի  քանի  կաթիլ  պղնձի  սուլֆատի  լուծույթ:  Ստացվում  է  պղնձի (II)  հիդրօքսիդի

երկնագույն, դոնդողանման  նստվածք: Այդ  նստվածքի  վրա  լցրեք  մոտ 2-3  կաթիլ

գլիցերին  և  խառնեք  ապակե  ձողով: Կնկատեք, որ  դոնդողանման  նստվածքը

լուծվում  է, և  գոյանում  է  մուգ  կապույտ  գույնի  պղնձի  գլիցերատի  թափանցիկ

լուծույթ: Այս  ռեակցիան  բազմատոմ  սպիրտների   հայտնաբերման  որակական   

                                       ռեակցիան  է:

Առաջադրանք  3.  Գրեք  ընթացող  ռեակցիաների  hավասարումները.

                                         ա)   պղնձի (II)  հիդրօքսիդի առաջացման

բ)   պղնձի (II)  հիդրօքսիդի փոխաղդեցությունը գլիցերինի  հետ:

 

Լաբորատոր  փորձ 4.   Բարդ  եթերների` էսթերների  ստացումը

Վերցրեք  2 փորձանոթ  և  յուրաքանչյուրի  մեջ  լցրեք  1-2 մլ  սառցային

քացախաթթու(քարշիչ պահարանի տակ) և  ոչ  շատ  խիտ  ծծմբական  թթու:

Փորձանոթներում  եղած  խառնուրդներին  ավելացրեք` մեկին մոտ 3 մլ

էթիլսպիրտ, իսկ  մյուսին` նույնքան բութանոլ: Առանց  փորաձանոթների

բերանները  փակելու`տեղադրեք  ջրային  բաղնիքում տաքացրեք 20-30 րոպե:

Էսթերները  ջրից  թեթև   լինելով` բարձրանում  են մակերես  և  կազմում

բարակ  շերտեր: Լաբորատորիայում  տարածվում  է  դուրեկան  հոտ:

                                         

Առաջադրանք  4.  Գրեք երկու  էսթերների  առաջացման  ռեակցիաների  hավասարումները:

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Май 11, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր՝ 9-րդ դաս. ապրիլ 2018

Ավագ  դպրոց-վարժարան 9-րդ  դաս.շարունակելու ենք  ուսումնասիրել                                                                                            կարևորագույն  ոչ  մետաղներից.

 • «Ազոտ, ազոտի  շրջապտույտը  բնության  մեջ, ազոտական թթուն  և  նրա  աղերը, ազոտական պարարտանյութեր»
 • «Ֆոսֆոր, ֆոսֆորական  թթուն  և  իր  աղերը, ֆոսֆորական  պարարտանյութեր»
 • «Ածխածին, ածխածնի  բնական մոդիֆիկացիաները՝ տարաձևությունները՝ ալմաստ, գրաֆիտ, ածխածնի օքսիդները՝ շմոլագազ և ածխաթթու  գազ,  ածխաթթուն  և  նրա  աղերը:
 • Սիլիցիում, սիլիկաթթուն  և  իր  աղերը, լուծվող  ապակի, սիլիկատային  արտադրություն՝ խեցեղենի, ցեմենտի  և ապակու  արտադրություն»:
 • Անհատական- հետազոտական աշխատանքների թեմաները.
 • «Կենսական  տարրեր»
 • Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ
 • «Նիտրատային  աղետ»
 • «Ազոտային  և  ֆոսֆորային  պարարտանյութեր»
 • «Թանկարժեք  քարեր»՝  ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу թանկարժեք քարեր              
 • «Թունավորում շմոլագազով» 
 • «Ջերմոցային  էֆեկտ» 
 • «Խեցեղենի, ցեմենտի  և  ապակու արտադրություն»
 • «Սիլիցիումի  կիրառումը  ռադիոելեկտրոնիկայում»
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 8, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր՝ 10-րդ դաս. ապրիլ 2018

Ապրիլին ուսւմնասիրելու  ենք  հետևյալ թեմաները.

  • Ռեակցիայի արագության, դրա  կախվածությունը  տարբեր  գործոններից: Ներգործող  զանգվածների  օրենքը:  Ակտիվացման  էներգիա:
  • Կատալիտիկ  և  ոչկատալիտիկ  ռեակցիաներ: Ֆերմենտներ:
  • Դարձելի ռեակցիաներ: Քիմիական  հավասարակշռություն, հավասարակշռության  հաստատուն,
   հավասարակշռության  տեղաշարժը  տարբեր  գործոններով` Լե Շատելյեի  սկզբունքը:
  • Էլեկտրոլիտներ և  ոչէլեկտրոլիտներ: Էլեկտրոլիտային  դիսոցում: Իոններ` կատիոն  և  անիոն:
   Դիսոցման  մեխանիզմ: Թույլ  և  ուժեղ  էլեկտրոլիտներ: Դիսոցման  աստիճան  և  դիսոցման
   հաստատուն:
  • Իոնափոխանակային ռեակցիաներ  և  դրանց  ընթանալու  պայմանները: Լուծելիության  արտադրյալ:
  • Թթուների, հիմքերի և  աղերի  դիսոցումը: Թթվահիմնային  փոխազդեցություն  լուծույթներում:
   Ամֆոտերություն: Ջրի  իոնական  արտադրյալ: Ջրածնային  ցուցիչ (pH):
  • Հիդրոլիզ: Աղերի հիդրոլիզը:
  • Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ:  Վերօքս  ռեակցիաների  կազմումը:
  • Հալույթների  և  լուծույթների  էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  գործնական  նշանակությունը:
 • Սովորողները ինքնուրույն կատարելու են լաբորատոր հաշվարկային-փորձարարական  առաջադրանքներ.
 • «Քիմիական ռեակցիաների արագությունը»
 • «Դարձելի և ոչդարձելի ռեակցիաներ»
 • «Իոնափոխանակման ռեակցիաներ»   և  կազմելու են ռեակցիաների ուրվագրերը, կատարելու  են  հաշվարկներ, յուրացնելու են թեմայի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրների ալգորիթմը և լուծումները, նշելու են առօրյա կյանքում ստացած գիտելիքների կիրառումը:

Գիտելիքի ստուգում՝ ամփոփիչ թեստ-4 <<Քիմիական ռեակցիաների տեսակները>>

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 4, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծային շաբաթ`ապրիլի 3-7

Ամփոփել  Բնապահպանական  ստուգատեսի <<Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>> հարցադրումները.

 • Ո՞րն է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
 • Ջրի շրջապտույտը  բնության  մեջ
 • Ջրի աղտոտման  տեսակները  որո՞նք  են
 • Ի՞նչ է  կոշտ  ջուրը  և  ինչպե՞ս  են  այն  վերացնում

   Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:          Սովորողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները. 

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

Նախագծի  նպատակն   է   սովորողներին  ծանոթացնել  հետազոտման   գիտական  մեթոդներին` դիտարկումներ, փորձեր, փաստեր  և   կատարել  բազմակողմանի  վերլուծություններ, նաև  կատարել  թարգմանություններ`<<Լաբորատոր  աշխատանքներ` «Գործնական էկոլոգիայից».

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 3, 2018 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագծեր`Բնագիտություն, ապրիլ -2018

Քոլեջ` I-րդ կուրս`«ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  

1.Ամփոփել   <<Բնապահպանական  ստուգատես 2018>>-ի  հարցադրումները՝<< Թունավոր  նյութերը  օդում, ջրում, հողում>>

Հողի աղտոտումը   պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների և կենսապատրաստուկների վնասակար մնացորդներով:  Ուսանողները  ինքնուրույն  փնտրելու  են  հետևյալ  հարցերի  պատասխանները.

 • Ի՞նչ է հողը, հողի բաղադրությունը 
 • Որո՞ նք են բույսերի պաշտպանության միջոցները՝ բույսերի վնասակար օրգանիզմների կանխարգելման, դրանց դեմ պայքարի և վերացման համար կիրառվող քիմիական, կենսաբանական միջոցներ:
 • Ինչպե՞ ս են  բույսերը   պաշտպանում՝` բույսերի, բուսական արտադրանքի աճեցման, փորձարկման, պահպանման և փոխադրման վայրերում վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական և կենսաբանական պայքարի միջոցների օգտագործում:
 • Ի՞նչ են  ագրոքիմիկատները` պարարտանյութերը, քիմիական հողաբարելավիչները, որոնք նախատեսված են բույսերի սնուցման, հողերի բերրիության բարելավման համար.
 • Ի՞նչ է պեստիցիդը` բույսերի պաշտպանության միջոց, ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որը նախատեսված է որոշակի վնասատուների (ներառյալ մարդկանց և կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական արտադրանքի, փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացներին խանգարող և խոչընդոտող վնասատուների), բույսերի և սնկերի անցանկալի տեսակների կանխարգելման, ոչնչացման կամ պայքարի համար: Պեստիցիդների խմբում ներառված են միջատասպանները (ինսեկտիցիդներ), կրծողների դեմ պայքարի միջոցները (ռոտենդիցիդներ).
 • Ի՞նչ է սնկասպանները (ֆունգիցիդներ), մոլախոտերի դեմ պայքարի համար նախատեսված նյութերը (հերբիցիդներ), բույսերի աճի կարգավորիչները, ֆերոմոնները, դեֆոլիանտները, դեսիկանտները և ֆումիգանտները.

2. Թեմա  3.Մատերիայի   գոյության   ձևերը:     Մարմիններ  և  նյութեր:. 

 • Կենսական  տարրեր: Օրգանական  նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, նուկլեինաթթուներ:                                    Ռադիոիակտիվ   իզոտոպներ: Ռադիոակտիվություն(ազդեցությունը  մարդու  առողջության  վրա):
 • Պարզ  և բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր:
 • Նյութերի  ֆիզիկական,  քիմիական  և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները:
 • Երևույթներ` ֆիզիկական, քիմիական:

Գործնական  աշխատանքներ  մեր  կրթահամալիրի  բնագիտության  լաբորատորիաներում: