RSS

Архив рубрики: ՔԻՄԻԱ

Մայիսյան ամենամյա 14-րդ հավաք

Մայիսի  14-ից  17-ը

Նախագիծ՝ << Ուսուցումը՝  փորձի  հիման  վրա >>

Թեմաներ՝ 

 • <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
 • <<Իոնափոխանակման  ռեակցիաներ>>

Մասնակիցներ՝ ավագ  դպրոց-վարժարանի 9-րդ և 10-րդ  դաս. սովորողներ

Քիմիական  փորձարարություն՝ <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
Լաբորատոր  փորձ 1.
 Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>: 
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքա՞ ն  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:        ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:    բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձի  համար  վերցվել է 2,3 գ նատրիումը, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
 բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:
Реклама
 

Նախագծեր՝ 10-րդ դաս. — Մայիս

Մայիսին  ուսւմնասիրելու  ենք  հետևյալ թեմաները.

 • Լուծույթներ: Լուծելիություն: Լուծելիության  կախվածությունը  նյութի  բնույթից, ջերմաստիճանից  և  ճնշումից(գազերի  համար):Հագեցած, չհագեցած  և  գերհագեցած  լուծույթներ: Լուծույթների կոնցենտրացիաների  քանակական  արտահայտումը:
 • Էլեկտրոլիտներ և  ոչէլեկտրոլիտներ: Էլեկտրոլիտային  դիսոցում: Իոններ` կատիոն  և  անիոն:
  Դիսոցման  մեխանիզմ: Թույլ  և  ուժեղ  էլեկտրոլիտներ: Դիսոցման  աստիճան  և  դիսոցման
  հաստատուն:
 • Իոնափոխանակային ռեակցիաներ  և  դրանց  ընթանալու  պայմանները: Լուծելիության  արտադրյալ:
 • Թթուների, հիմքերի և  աղերի  դիսոցումը: Թթվահիմնային  փոխազդեցություն  լուծույթներում:
  Ամֆոտերություն: Ջրի  իոնական  արտադրյալ: Ջրածնային  ցուցիչ (pH):
 • Հիդրոլիզ: Աղերի հիդրոլիզը: Ոչ  դարձելի  հիդրոլիզ:
 • Հալույթների  և  լուծույթների  էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  գործնական  նշանակությունը:

Սովորողները ինքնուրույն կատարելու են լաբորատոր փորձեր ՝«Իոնափոխանակման ռեակցիաներ», կազմելու են ռեակցիաների ուրվագրերը՝ մոլեկուլային, լրիվ  իոնական  և կրճատ  իոնական  հավասարումները, յուրացնելու են թեմայի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրների ալգորիթմը և լուծումները, նշելու են առօրյա կյանքում ստացած գիտելիքների կիրառումը:

Գիտելիքի ստուգում՝ ամփոփիչ թեստ-4 <<Քիմիական ռեակցիաների տեսակները>>

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 29, 2019 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագիծ՝ 9-րդ դաս.-Մայիս

«Տարրերի քիմիա» բաժինից  <<Մետաղներ>>
Բովանդակությունը.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
 • Մետաղների ստացման  ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:
 • Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում:
 • Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը:
 • Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը :
 • Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  կիրառությունը:
 • Ազնիվ  մետաղներ՝ ոսկի, արծաթ, պլատին և պլատինային մետաղներ:
 • Համաձուլվածքների  տեսակները`  սև  և  գունավոր:
 • Մետաղների  կիրառման  բնագավառները (երկաթի, ալյումինի, պղնձի):

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Մետաղ  տարրերն  են ավելի  շատ, թե՞  ոչմետաղները
 • Երկրակեղևում  ո՞ր մետաղի  միացություններն  են ամենաշատը
 • Ո՞ր  մետաղների  համաձուլվածքն  է  բրոնզը 
 • Ո՞ր  մետաղի  համաձուլվածքն  է պողպատը
 • Ո՞ր  մետաղն  է  սենյակային  ջերմաստիճանում գտնվում  հեղուկ  վիճակում
 • Ո՞ր  մետաղն  է  էլեկտրականության  ամենալավ  հաղորդիչը
 • Ի՞նչ ձևով  են  ազնիվ  մետաղները  հանդիպում բնության  մեջ
 • Ո՞ր  ջուրն  է  կոշտ   համարվում,  ինպե՞ս  են  վերացնում  ջրի  կոշտությունը

Քիմիական  փորձարարություն՝  <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
Լաբորատոր  փորձ 1.
 Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>: 
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքա՞ ն  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:        ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:    բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձի  համար  վերցվել է 2,3 գ նատրիումը, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
 բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:
 • Գնահատման մեթոդիկան. Գնահատվելու է սովորողի քիմիական  փորձ կատարելու համար անհրաժեշտ պատրաստվածությունը, ինքնուրույն պլանավորելու.հավաքելու փորձեր` պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի բոլոր կանոնները: Ճիշտ է կատարում մեկնաբանությունը, ամբողջական ձևակերպում է վերջնական եզրակացությունը, կատարում է բազմակողմանի վերլուծություններ, ընդհանրացումներ և ցուցաբերում է ստեղծագործական մոտեցում: Իր տեսակետը ձևակերպում է և հիմնավորում գիտական փաստերով, օրենքներով կամ օրինաչափություններով` օգտվելով տարբեր սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից: Սովորողը ունի.
   դիրքորոշում` ես կարծում եմ…
   հիմնավորում է` որովհետև….
   բերում է օրինակներ….
   եզրակացնում է` այդ պատճառով…
  Սովորողը գնահատվում է.
  մինչ նախագծի վրա աշխատելը` մնացորդային գիտելիքնեևը, կարողությունները և հմտությունները
  երբ աշխատում է նախագծի վրա, պատասխանում է հարցերին և կատարում է առաջադրանքները` թեմատիկ գիտելիքի ստուգումներ  ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական աշխատանքի ներկայացում; ամփոփիչ թեստ:
  Ուսուցումնառությունը իրականացնելու է հետևյալ նպատակները.
 • ճանաչողական հետաքրքրությունների և մտավոր ունակությունների զարգացում` քիմիական փորձ կատարելիս
 • կյանքի պահանջներից ծագած քիմիական գիտելիքների ինքնուրույն ձեռք բերել
 • ստացած գիտելիքների և կարողությունների կիրառում նյութերի անվտանգ օգտագործման համար` կենցաղում, գյուղատնտեսությունում և արտադրության մեջ, առօրյա կյանքում գործնական խնդիրներ լուծելիս
 • նախազգուշացնելու կամ կանխելու համար այն երևույթները, որոնք վնաս են հասցնում մարդկանց առողջությանը և շրջակա միջավայրին
 •  սովորողների քաղաքացիական և հումանիստական դաստիարակությունը ընդհանրապես և, մասնավորապես, քիմիա գիտության բնագավառում` ականավոր քիմիկոս գիտնականների կենսագրական կարևոր փաստերի օգտագործմամբ:
 

Նախագծային ուսուցում՝ ապրիլի 26

Ապրիլի  26-ին  ներկայացնելու  ենք  երկու  հատ  միջառարկայական նախագիծ՝

Նախագիծ 1. Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-ֆիզիկա-կենսաբանություն՝ <<Գինու  քիմիան>>

Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Լաբորատոր  փորձեր ՝ գինու  երկու  նմուշներով՝ <<Սպիտակ>>  և  <<Արենի>>

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Քանի ՞ տեսակի  խաղող  է  աճեցվում  Հայաստանում
 • Ի՞ նչ  է  գինին
 • Ինչպե՞ ս  են   գինի  ստանում
 • Ինչպիսի՞   երևույթ   է  խաղողի  խմորումը
 • Ինչպիսի՞ անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր  կան   գինու  բաղադրության  մեջ
 • Որո՞ նք  են  նյութերի  ֆիզիկական, քիմիական  և ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ինչպիսի՞   ֆիզիկական  եղանակով  կարելի  է գինուց  բաժանել գինու  սպիրտը՝ էթանոլը
 • Ինչպե՞ս  որոշել  գինին  թթվա՞ ծ  է
 • Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով  կարելի  որոշել  գինում  առկա  գլյուկոզը և սախարոզը
 • Ինչու՞  ալկոհոլային  ըմպելիքների  չարաշահումը բացասական ազդեցությունը  ունի  օրգանիզմի  վրա

Ակնկալվող  արդյունքները. սովորողը.

  • բնութագրում  և  նկարագրում է գինու  բաղադրությունում  պարունակվող նյութերի  ֆիզիկաքիմիական  և  ֆիզիոլոգիական հատկությունները
  • կատարում  է  գինու  բաղադրությունում  պարունակվող  թթուների հայտնաբերման որակական ռեակցիաներ
  • կարողանում է  խառնուրդից բաժանել մաքուր  նյութ  սպիրտը՝ գինու  սպիրտը՝ էթանոլը,՝կիրառելով  նյութերի  բաժանման ֆիզիկական եղանակներից թորումը
  • որոշում  է  թորումից  ստացված  սպիրտի  խտությունը
  • գիտակցում  է  դիտարկելու, վերլուծելու, զննելու, մտահանգումներ  կատարելու  անհրաժեշտությունը
  • արդյունքները  ներկայացնում  է  և  շարադրում  հասկանալի մյուսներին:

Սովորողը  գնահատվում  է.

  • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
  • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները
  • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում:

Նախագիծ 2. Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն ՝ <<Կենսական  տարրեր;                                                                       Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>>    bnagetnet.wordpress.com/2019/04/08/

Լաբորատոր  փորձեր՝ գլյուկոզի, սախարոզի և օսլայի  հայտնաբերման  որակական  ռեակցիաները:  

Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներ

 

9-րդ դաս.ապրիլ -2019

  Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն <<Կենսական  տարրեր>>

Կյանքը՝  սպիտակուցների   գոյության  ձևն  է…           

Բովանդակությունը՝

 • Կենդանի  օրգանիզմում  պարունակվող մակրո-, միկրո-  և  ուլտրատարրերը
 • Կենդանական  բջջում  պարունակվող անօրգանական  և  օրգանական նյութերը
 • Բույսի  աճի  համար  անհրաժեշտ  տարրերը  և  պայմանները
 • << 5-րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախմբի կենսական   տարրերից`  <<Ազոտ: Ազոտական  թթուն  և  իր աղերը: Ազոտական  պարարտանյութեր: Նիտրատային  թունավորումներ>>:
 • <<Ֆոսֆոր: Ֆոսֆորական  թթուն  և  իր  աղերը: Ֆոսֆորական  պարարտանյութեր>>
 • << 4-րդ  խմբի  գլխավոր  ենթախմբի  տարրերից`  <<Ածխածին:  Ածխածնի  օքսիդները` ածխաթթու  գազ  և  շմոլ գազ: Ջերմոցային  էֆեկտ: Թունավորումներ  շմոլ  գազով>>:
 • Նախնական պատկերացումներ  օրգանական  նյութերի  վերաբերյալ. օրգանական նյութերի  դասակարգումը: Ածխաջրածինների  բնական  աղբյուրները: Հագեցած  և  չհագեցած  ածխաջրածիններ: Սպիրտներ: Ալդեհիդներ: Կարբոնաթթուներ:Ճարպեր: Ածխաջրեր: Սպիտակուցներ: Ամինաթթուներ:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների թեմաները՝ 

 • Կենսական տարրեր
 • Ճարպեր: Ածխաջրեր: Սպիտակուցներ: Ամինաթթուներ:
 • Ազոտական   և  ֆոսֆորական  պարարաանյութեր
 • Նիտրատային  թունավորումներ
 • Ջերմոցային  էֆեկտ: Թունավորումներ  շմոլ  գազով
 • Օրգանական  նյութեր` հագեցած  և  չհագեցած  ածխաջրածիններ,  սպիրտներ, ալդեհիդներ,  կարբոնաթթուներ

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Որո՞նք  են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը
 • Ի՞նչ  պայմաններ  են  անհրաժեշտ  բույսի  աճի  համար
 • Ինչպիսի՞   երևույթ   է  լուսասինթեզը՝ ֆոտոսինթեզը
 • Ինչպիսի՞ անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր  կան  կենդանի  օրգանիզմում
 • Ո՞րն  է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը
 • Ի՞նչ է  նիտրատային  թունավորումը
 • Օրգանիզմում  ո՞ր  նյութերն  են  էներգիայի  հիմնական  աղբյուրը

Գնահատման  մեթոդիկան. Սովորողը կատարում  է  վերլուծություններ, ընդհանրացումներ  և  ցուցաբերում  է ստեղծագործական  մոտեցում: Իր տեսակետը  ձևակերպում  է  և  հիմնավորում  գիտական  փաստերով, օրենքներով  կամ օրինաչափություններով` օգտվելով  տարբեր  սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից:  Սովորողը ունի.

 • դիրքորոշում` ես կարծում  եմ…
 • հիմնավորում է` որովհետև….
 • բերում է  օրինակներ….
 • եզրակացնում է` այդ  պատճառով…

Սովորողը  գնահատվում  է.

 • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
 • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները` թեմատիկ  գիտելիքի  ստուգումներ
 • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը`ներկայացնում  է անհատական-հետազոտական  աշխատանքը:
 

Նախագծեր՝ 10-րդ դաս.-ապրիլ

Նախագիիծ 1. <<Գինու  քիմիան>>

Նախագիծ 2. <<Քիմիական  ռեակցիաների  դասակարգումը տարբեր  հատկանիշների  հիման  վրա.

 • Ռեակցիայի արագությունը և  դրա  կախվածությունը  տարբեր  գործոններից: Ներգործող  զանգվածների  օրենքը:  Ակտիվացման  էներգիա: Կատալիտիկ  և  ոչկատալիտիկ  ռեակցիաներ: Ֆերմենտներ:
 • Դարձելի ռեակցիաներ: Քիմիական  հավասարակշռություն, հավասարակշռության  հաստատուն, հավասարակշռության  տեղաշարժը  տարբեր  գործոնների  ազդեցությամբ՝ Լե -Շատելյեի  սկզբունքը:
 • Ռեակցիաների  դասակարգումը  ըստ   ատոմների  օքսիդացման  աստիճանների  փոփոխությամբ՝ օքսիդավերականգնման  և  ոչ  օքսիդավերականգնման:  Օքսիդավերականգնման  ռեակցիաների  տեսակները՝միջմոլեկուլային, ներմոլեկուլային  և անհամամասնական (<<ինքնաօքսիդացման-ինքնավերականգնման>>):

Ուսումնառությունը  իրականացնելու  է  հետևյալ  նպատակները.

 • ճանաչողական հետաքրքրությունների  և  մտավոր  ունակությունների  զարգացում`  քիմիական  փորձ  կատարելիս  և  կյանքի  պահանջներից  ծագած քիմիական  գիտելիքների  ինքնուրույն  ձեռք  բերել
 • ստացած գիտելիքների  և  կարողությունների  կիրառում   նյութերի  անվտանգ  օգտագործման  համար`  կենցաղում, գյուղատնտեսությունում  և  արտադրության  մեջ, առօրյա  կյանքում  գործնական  խնդիրներ  լուծելիս
 • նախազգուշացնելու կամ  կանխելու  համար  այն  երևույթները, որոնք  վնաս  են  հասցնում  մարդկանց  առողջությանը  և  շրջակա  միջավայրին
 • սովորողների քաղաքացիական  և  հումանիստական  դաստիարակությունը  ընդհանրապես  և,  մասնավորապես,  քիմիա  գիտության  բնագավառում` ականավոր  քիմիկոս  գիտնականների  կենսագրական  կարևոր  փաստերի  օգտագործմամբ:

Արդյունքը.սովորողները 

 • կյուրացնեն քիմիայի կարևորագույն  հասկացությունները, օրենքները  և  օրինաչափությունները
 • կկատարելագործեն փորձ  կատարելու ունակությունները
 • կկատարեն  հաշվարկներ  քիմիական  բանաձևերով  և  ռեակցիաների  հավասարումներով
 • կզարգանա  ճանաչողական  և  մտավոր  հմտությունները  փորձ  կատարելու  ընթացքում
 • կլուծեն  հաշվարկային  խնդիրներ  ջերմաքիմիական  ռեակցիաների  հավասարումներով
 • սովորողները կընկալեն  քիմիական  ռեակցիաների  ընթանալու  պատճառները
 • կիմանան ռեակցիայի  ընթանալու  արտաքին  հատկանիշների  և  ներքին  օրինաչափությունների  փոխադարձ  կապը
 • կբացատրեն բնական  երևութների  մեխանիզմը  ևկգտնեն նմանություններ  և  տարբերություններ  տարբեր  երևույթների  միջև
 • կհասկանան, որ քիմիական  օրենքները  բնության  համընդհանուր  օրենքների  մի  մասն  են  կազմում` երևույթի  էնտրոպիան և էներգիայի և  զանգվածի  պահպանման  օրենքը

Սովորողը  գնահատվում  է.

 • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
 • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները` թեմատիկ  գիտելիքի  ստուգումներ
 • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում; ամփոփիչ թեստ:
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 2, 2019 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ, Uncategorized

 

Նախագիծ՝ Գինու քիմիան

Նախագիծ՝   <<Գինու  քիմիան>>  36 наинтереснейших фактов о вине
Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  և  10-րդ դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Քանի ՞ տեսակի  խաղող  է  աճեցվում  Հայաստանում
 • Ի՞ նչ  է  գինին
 • Ինչպե՞ ս  են   գինի  ստանում
 • Ինչպիսի՞   երևույթ   է  խաղողի  խմորումը
 • Ինչպիսի՞ անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր  կան   գինու  բաղադրության  մեջ
 • Որո՞ նք  են  նյութերի  ֆիզիկական, քիմիական  և ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ինչպիսի՞   ֆիզիկական  եղանակով  կարելի  է գինուց  բաժանել գինու  սպիրտը՝ էթանոլը
 • Ինչպե՞ս  որոշել  գինին  թթվա՞ ծ  է
 • Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով  կարելի  որոշել  գինում  առկա  գլյուկոզը և սախարոզը
 • Ինչու՞  ալկոհոլային  ըմպելիքների  չարաշահումը բացասական ազդեցությունը  ունի  օրգանիզմի  վրա

Ակնկալվող  արդյունքները. սովորողը.

  • բնութագրում  և  նկարագրում է գինու  բաղադրությունում  պարունակվող նյութերի  ֆիզիկաքիմիական  և  ֆիզիոլոգիական հատկությունները
  • կատարում  է  գինու  բաղադրությունում  պարունակվող  թթուների հայտնաբերման որակական ռեակցիաներ
  • կարողանում է  խառնուրդից բաժանել մաքուր  նյութ  սպիրտը՝ գինու  սպիրտը՝ էթանոլը,՝կիրառելով  նյութերի  բաժանման ֆիզիկական եղանակներից թորումը
  • որոշում  է  թորումից  ստացված  սպիրտի  խտությունը
  • գիտակցում  է  դիտարկելու, վերլուծելու, զննելու, մտահանգումներ  կատարելու  անհրաժեշտությունը
  • արդյունքները  ներկայացնում  է  և  շարադրում  հասկանալի մյուսներին:

Սովորողը  գնահատվում  է.

  • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
  • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները
  • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում:

   Ի՞նչ  է  խմորումը …

Read the rest of this entry »