RSS

Ամառային ճամբար 2019

Միջառարկայական  նախագիծ ՝ <<Էլեկտրոլիտներ  և  ոչէլեկտրոլիտներ:  Էլեկտրոլիզ>>

Ժամանակահատվածը՝ մայիսի  27-հունիսի 7

<<Ամառային ճամբար 2019>> -ը սովորողների  նախասիրությունների զարգացման բաց ճամբար  է, որի աշխատանքներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները:

Ամառային  ճամբարի   ընթացքում  շարունակելու  ենք   իրականացնել միջառարկայական  նախագծերից   երկու  թեմա՝.

 • <<Էլեկտրոլիտներ  և  ոչէլեկտրոլիտներ >>
 • <<Էլեկտրոլիզ: Հալույթների  և  լուծույթների էլեկտրոլիզը>>

Ճամբարի ընթացքում կկազմակերպվի  մասնագիտական խորհրդատվություններ 9-րդ, 10-րդ դասարանների սովորողների համար

Բովանդակությունը՝Քիմիական  միացությունները դասակարգվում  են  նաև  ըստ  էլեկտրական  հոսանքի  հաղորդականության.

 • Առաջին  կարգի  հաղորդիչներ՝ մետաղներ
 • Երկրորդ  կարգի  հաղորդիչներ  են  հանարվում  աղերի, թթուների  և  հիմքերի  ջրային  լուծույթներն  ու  հալույթները
 • Ոչէլեկտրոլիտները  էլեկտրական   հոսանք  չեն  հաղորդում:

Ընթացքը.  

 • Գործնական  աշխատանքներ  և  լաբորատոր  փորձեր  քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիաներում
 • Խորհրդատվություն՝  <<Քիմիա>>  ավարտական  քննություն  հանձնող  սովորողներին
 • Բարեկարգման աշխատանքներ:

 

Նախագծերը, դրանց արդյունքները հրապարակվելու  են անհատական ուսումնական բլոգներում,  ավագ դպրոցի ենթակայքում։

Մասնակիցներ. <<Քիմիա>> ընտրությամբ  գործունեության  սովորողներ:

 1. Ժամհարյան  Մանե
 2. Հովհաննիսյան  Աննա
 3. Բաղիրյան  Էմմի
 4. Ղարիբյան  Աննա
 5. Հովհաննիսյան  Արեգ
 6. Աբդալովա  Ռաիսա
 7. Մարգարյան  Դավիթ
Реклама
 

  Միջառարկայական  նախագծեր

ZNAK-1

 

Մայիսյան 14-րդ ստեղծագործական հավաք

Նախագծերի  վրա  հիմնված  ուսուցումը  որոշակի  ազատություններ  է  ընձեռնում    ուսուցիչներին  նպատակին  տանող  միջոցները(ուսուցման  մեթոդներ)  ինքնուրույն  ընտրելու և  կատարելագործելու  սովորողների  ուսումնառության  գործընթացը:  «Մխ. Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում  են  տարբեր կրթական  ծրագրեր`«Ստեղծողի  դպրոց», «Մեդիակրթություն», «Անհատի  կրթական  պատվեր», «Սովորողի  ընտրությամբ  խորացված  ուսուցում», «Լրացուցիչ  կրթություն»  և  այլն:   Ծրագրերը  իրականացնելու  համար  կ/հ-ում  կան  համապատասխան  ուսումնական  միջավայր` թե  ֆիզիկական, և թե  հոգեբանական  առումով.  առկա  են  տեխնիկապես  և  նյութապես  հագեցած  բնագիտության  լաբորատորիաներ  և  ուսումնական  ժամանակակից  միջոցներ` անլար  ինտերնետ, դասասենյակներում`  էլեկտրոնային  գրատախտակ  կամ  պրոյեկտոր, համակարգիչ, թվային  ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ, անձնական  նոթբուք — նեթբուք:                                                                                                      Կրթահամալիրում  բնագիտության  դասավանդումը  ուղղված  է  այն  սովորողին,  ում  համար.

 • սովորել` նշանակում է մտածել, ուսումնասիրել, հետազոտել
 • ստեղծագործական աշխատանքն առաջնային  է
 • ազատությունն ու կրթությունն  անանջատ  են:

Տեղին  է  նշել, որ  անհատի  ոսումնառության  դրդապատճառները  անկասկած  բազմաթիվ  են, սակայն  դրանք  բոլորը  պիտի  հանգեն, մեր  կարծիքով,  մեկ  ընդհանուր  նպատակի`  ձեռք  բերած  գիտելիքները, կարողությունները,   հմտությունները  կիրառել   և  սեփական  գործունեությունը  դարձնել  ժամանակակից  և  արդյունավետ:                                                                                                                   ‹‹Բնական  գիտություններ»  ուսումնական  բնագավառի  հիմնական  նպատակը  բնության  երևույթները, օրինաչափություններն  ու  օրենքներն  իմացող, ճանաչողության  մեթոդներին  տիրապետող  և  գործնականում  կիրառող,  բնության  ներդաշնակությունը  գիտակցող,  գիտական  աշխարհայացք ունեցող  անձի  ձևավորումն  է:[ 1-7]:   Ներկայումս  բնագիտության  ուսուցման  բնագավառում  շատ  են  կարևորվում  միջառարկայական կապերը, այդ  իսկ  պատճառով   ներկայումս  վերանայվում  և  կատարելագործում  են  բնագիտության դասընթացների`  հատկապես  լաբորատոր  և  գործնական  աշխատանքների   բովանդակությունը:[8]   Նշված  հանգամանքներն  էլ  հենց  արտացոլված  են  Եվրոպայի  և  ԱՄՆ-ի  ուսումնական  ծրագրերում[9]:                                                                                                                                                        Բնագիտության   հետազոտության  մեթոդները  յուրահատուկ  են`դիտարկումներ,  փորձի  մոդելավորում, փորձ, նկարագրություն  և տեսական  եզրակացություններ, ուստի  ուսումնառության արդյունքում  սովորողների  մոտ  զարգանում  է  որոշակի  հմտություններ.

 • դիտարկել և  բնութագրել առարկաները(մարմինները)  և  երևույթները
 • բացատրել երևույթները  տեսական  գիտելիքների  հիման  վրա
 • համեմատել երևույթները  և  առարկաները
 • լուծել տարբեր  խնդիրներ
 • առաջադրել խնդիրներ  և  ցույց  տալ  լուծման   օպտիմալ  ճանապարհներ
 • կանխադուշակել երևույթները` հիմնվելով  տեսական գիտելիքների  վրա:

Հակիրճ` բնագիտական  կրթությունը  սովորողների  մեջ  զարգացնում  է տեխնիկական, կազմակերպչական  և  մտավոր  ունակություններ:

 • տեխնիկական հմտություններից  են`աշխատանքը  լաբորատոր  սարքավորումներով
 • գազերի, հեղուկների և  պինդ նյութերի  ծավալների  չափումը, կշռումը, ջերմաստիճանի,  խտության  որոշումը
 • փորձի մոդելավորումը  և  հավաքումը
 • մաքուր նյութերի ստացումը   և  մաքրության  հիմնավորումը` խտության, հալման  կամ  եռման  ջերմաստիճանով, շերտավոր  քրոմատագրությամբ
 • փորձերի նկարագրում, սարքերի  նկարում, փորձարարական  խնդիրների  նախագծի  կազմում  և  իրականացում:

       Տեղին  է  նշել, որ  ձեռք  բերած   աշխատանքային  հմտությունները  սովորող   կկիրառի   քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության  դասաժամերին, նաև  կենցաղում, ուստի   բնագիտական  առարկաների  ուսուցման  առաջին  տարում  անհրաժեշտ է   սովորողներին  սովորել  սովորեցնել,  այսինքն  նրանք ինքնուրույն  փնտրեն  անհրաժեշտ  գիտելիքները, փաստերը, տվյալները, որպեսզի հետագայում կիրառեն  ուսումնառության ընթացքում  անհատական — հետազոտական  աշխատանքները  կատարելիս:

Միջառարկայական  նախագծեր  կազմելու  փուլային  գործընթացը.

 • ընտրել հիմնականում առօրյա  կյանքին  առնչվող  խնդիր`պրոբլեմ
 • նշել նպատակները  և  ձևակերպել  առաջադրանքները` հարցերի  ձևով
 • կազմակերպել ուսուցման  գործընթացը  և  կանխատեսել  արդյունքները
 • ներկայացնել արդյունքները  և  գնահատման  սկզբունքները:

 Միջառարկայական  նախագծերը  կազմելիս  կարևորել  եմ.

ա)  թեմաներ  ընտրելը  և  դրանք  քննարկելը

բ)  ենթաթեմաներ  ընտրելը և հանձնարարելը (կազմակերպվում  է  իմ

կողմից  կամ  ընդհանուր  համաձայնությամբ)

գ)  հաղորդակցման  ուղիներ  ընտրելը (էլ. փոստ, անմիջական հանդիպումներ,

ստեղծագործական  հավաքներ)

դ)  հաղորդակցման   ռազմավարության  մշակելը(տեղեկությունների  փոխանցման

պարբերականությունը  և  սովորողներին  հանձնարարված  մասերի  վերաբերյալ

զեկույցների  ստուգման  վերջնաժամկետները)

   ե)  ենթաթեմաները  քննարկելը  և  ներկայացնելը

զ)  ներկայացումները  պատրաստելը, նաև  փոքր  թեմաների  մասին  զեկույցները

‹‹իրար  միացնելը››

է)  ներկայացումների  քննարկումները

 ը)  դիտողությունները  և  գնահատումը:

Եզրակացություն.

 • Յուրաքանչյուր նախագիծ յուրօրինակ  է  և  անվերջ,  քանի  որ  խնդիրները  վերացական  հասկացություններ  չեն, այլ  վերցված  են  իրական  կյանքից:      
 • Չկա երկու նմանատիպ  նախագիծ,  քանի  որ  մասնակից  սովորողները, ուսուցիչները  և  ուսումնառության  հանգամանքները  մշտապես  տարբեր  են:

2018 — 2019  ուս.  տարում   կազմել  և իրականցրել  եմ  հետևյալ  միջառարկայական նախագծերը.(լավագույն  աշխատանքները՝ հղումներով)

Միջառարկայական  նախագիծ՝քիմիա-ֆիզիկա <<Էլեկտրոլիզ>>- Իննա Բանդուրյան 9-1 9-3-ից  Առաքելյան  Գոռ, Ավանեսյան  Նարեկ,                                                                                                                  9-2-ից Տեր-Թորոսյան  Դավիթ

Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-ֆիզիկա-կենսաբանություն՝ <<Գինու  քիմիան>>  9-1 Իննա  Բանդուրյան/                                                        9-2 — Աննա  Իսախանյան 

9-4 — Միլենա Մանուչարյան 

9.1 Լիդիա Կամենդատյան

Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն ՝9-2 <<Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>> Իննա Բանդուրյան 9-1 Դավիթ Տեր-Թորոսյան

9-4 — Միլենա Մանուչարյան

Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-անգլերեն՝ Իննա Բանդուրյան 9-1    9-2 Աննա Իսախանյան, Մարկ Հովսեփյան,

Ազատ Կարապետյան

    Օգտագործված  գրականությունը  և  հղումները.

[1]. «Հանրակրթության  պետական  կրթակարգ:  Միջնակարգ  կրթության

պետական  չափորոշիչ,Երևան, Անտարես, 2004թ.»]:

 [2]. Միջնակարգ  կրթության առարկայական պետական չափորոշի,

[հաստատված ՀՀ  կառավարության 2004 թ.մայիսի  27-ի № 20

արձանագրային որոշմամբ]:

 [3].Հանրակրթության  պետական  չափորոշիչներ, ՀՀ կառավարության  2010

թվականի  ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշում:

[4]. Սովորողների  գնահատման  հայեցակարգ, [հաստատված ՀՀ

կառավարության 2005 թ.ապրիլի  14-ի № 14 արձանագրային որոշմամբ]

[5]. Հանրակրթական և սովորողի ընտրությամբ դասընթացի ծրագրին

ներկայացվող պահանջներ

[6].  Կ. Հարությունյան, Լ Դավթյան,Կրթությունը  Հայաստանում, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2006:

[7]. Ա.Արնաուդյան  և ուրիշներ, Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ, Երևան,2004:

[8]  Հ.Հակոբյան «Բնագիտական  առարկաների  դասավանդման  կազմակերպումը

«Մխ. Սեբաստացի» կրթահամալիրում», ԲՆԱԳԵՏ №5, 2008, էջ 100:

[9].  Շ.Մարգարյան, «Քիմիական  կրթությունը  Եվրոպայի  և  ԱՄՆ-ի  կրթական

համակարգում»,  ԲՆԱԳԵՏ №5, 2008, էջ 60:

 

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Май 17, 2019 в Հոդվածներ

 

Հաշվետվություն 2018-19 ուս.տարի

Կազմել  եմ   

Անց  եմ  կացրել  բաց  դասեր  Սեբաստացու օրերի՚՚շրջանակներում  «Ուսուցումը` փորձի  հիման  վրա https://bnagetnet.wordpress.com/2016/11/09/%D5%99%D5%99%D5%BD%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%9A%D5%9A%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2/

9-րդ  դաս.<<Անօրգանական  նյութերի  հիմնական  դասերը՝ օքսիդներ, թթուներ, հիմքեր>>  և  համապատասխան  լաբորատոր  փորձեր`  Թթվային  օքսիդներից  ֆոսֆորի օքսիդի  ստացումը  և  համապատասխան թթվի` ֆոսֆորական թթվի  ստացումը  և  հատկությունները `  Ոչմետաղ—>թթվային օքսիդ—>թթու—>աղ ՝ P—>P2O5  —> H3PO4 —>Na3PO4—› Ag3PO4    և  լաբորատոր փորձեր `<<Հիմքերի ստացումըքիմիական հատկությունները (հայտանյութերիթթուների,աղերի հետչլուծվող  հիմքերի քայքայումը տաքացնելիս):

 • 11-րդ  դաս.-ի <<Քիմիա>>  ընտրությամբ   գործունեության   սովորողները  կատարել  են  անհատական-հետազոտական աշխատանքներ.
  • Գևորգ Հովհաննիսյան՝  <<Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգների ֆիզիկաքիմիական  հատկությունները, ստացումը, կիրառումը>>
  • Սուրեն  Ասրյան  և Էնրիկ Նալբանդյան՝ <<Իզոմերիա  երևույթը:Իզոմերիայի տեսակներըկառուցվածքային, տարածական և միջդասային իզոմերներ>>:
  • Էդիտա  Գալստյան՝  և  Հովհաննես Մելիքյան՝ <<Կովալենտային  կապը  և  հատկությունները:Քիմիական կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում>>:
  • Միրզոյան  Ինա-<<Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության  պատճառները>>:
 • Նախագծային ուսուցում՝ ապրիլի 26  bnagetnet.wordpress.com/2019/04/08/

  Իրականցրել  եմ  երկու  հատ  միջառարկայական նախագիծ՝

  Նախագիծ 1.  Միջառարկայական  նախագիծ՝ քիմիա-ֆիզիկա-կենսաբանություն՝ <<Գինու  քիմիան>>                                Նախագիծ 2. Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն ՝ <<Կենսական  տարրեր;                                                                       Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>>

  Գիտելիքի ստուգման   թեմատիկ  և  ամփոփիչ  թեստեր`10-րդ , 9-րդ դաս. սովորողների  համար

 • Քիմիայից Flash Mob-նոյեմբեր -ՔԻՄԻԱՅԻՑ  Flesh Mob- առաջադրանքներ` Ավագ  դպրոցի  սովորողների  համար , 2018-2019
 • Մասնակցել եմ  ավագ  դպրոց-վարժարանի նախագծերին:
 
Оставить комментарий

Опубликовал на Май 14, 2019 в Հաշվետվություն

 

Մայիսյան ամենամյա 14-րդ հավաք

Մայիսի  14-ից  17-ը

Նախագիծ՝ << Ուսուցումը՝  փորձի  հիման  վրա >>

Թեմաներ՝ 

 • <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
 • <<Իոնափոխանակման  ռեակցիաներ>>

Մասնակիցներ՝ ավագ  դպրոց-վարժարանի 9-րդ և 10-րդ  դաս. սովորողներ

Քիմիական  փորձարարություն՝ <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
Լաբորատոր  փորձ 1.
 Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>: 
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքա՞ ն  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:        ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:    բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձի  համար  վերցվել է 2,3 գ նատրիումը, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
 բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:
 

Նախագծեր՝ 10-րդ դաս. — Մայիս

Մայիսին  ուսւմնասիրելու  ենք  հետևյալ թեմաները.

 • Լուծույթներ: Լուծելիություն: Լուծելիության  կախվածությունը  նյութի  բնույթից, ջերմաստիճանից  և  ճնշումից(գազերի  համար):Հագեցած, չհագեցած  և  գերհագեցած  լուծույթներ: Լուծույթների կոնցենտրացիաների  քանակական  արտահայտումը:
 • Էլեկտրոլիտներ և  ոչէլեկտրոլիտներ: Էլեկտրոլիտային  դիսոցում: Իոններ` կատիոն  և  անիոն:
  Դիսոցման  մեխանիզմ: Թույլ  և  ուժեղ  էլեկտրոլիտներ: Դիսոցման  աստիճան  և  դիսոցման
  հաստատուն:
 • Իոնափոխանակային ռեակցիաներ  և  դրանց  ընթանալու  պայմանները: Լուծելիության  արտադրյալ:
 • Թթուների, հիմքերի և  աղերի  դիսոցումը: Թթվահիմնային  փոխազդեցություն  լուծույթներում:
  Ամֆոտերություն: Ջրի  իոնական  արտադրյալ: Ջրածնային  ցուցիչ (pH):
 • Հիդրոլիզ: Աղերի հիդրոլիզը: Ոչ  դարձելի  հիդրոլիզ:
 • Հալույթների  և  լուծույթների  էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  գործնական  նշանակությունը:

Սովորողները ինքնուրույն կատարելու են լաբորատոր փորձեր ՝«Իոնափոխանակման ռեակցիաներ», կազմելու են ռեակցիաների ուրվագրերը՝ մոլեկուլային, լրիվ  իոնական  և կրճատ  իոնական  հավասարումները, յուրացնելու են թեմայի վերաբերյալ հաշվարկային խնդիրների ալգորիթմը և լուծումները, նշելու են առօրյա կյանքում ստացած գիտելիքների կիրառումը:

Գիտելիքի ստուգում՝ ամփոփիչ թեստ-4 <<Քիմիական ռեակցիաների տեսակները>>

 
Оставить комментарий

Опубликовал на Апрель 29, 2019 в Նախագծեր, ՔԻՄԻԱ

 

Նախագիծ՝ 9-րդ դաս.-Մայիս

«Տարրերի քիմիա» բաժինից  <<Մետաղներ>>
Բովանդակությունը.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը` ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
 • Մետաղների ստացման  ընդհանուր եղանակները: Էլեկտրոլիզ:
 • Ալկալիական մետաղներ` նատրիում, կալիում:
 • Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ: Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Ալյումին: Ալյումինի օքսիդի և հիդրօքսիդի ամֆոտերությունը:
 • Երկաթ: Երկաթի օքսիդները, հիդրօքսիդները և աղերը:

Անհատական-հետազոտական  աշխատանքների  թեմաները.

 • Մետաղների ընդհանուր բնութագրումը :
 • Ջրի կոշտությունն ու դրա վերացման եղանակները:
 • Էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզի  կիրառությունը:
 • Ազնիվ  մետաղներ՝ ոսկի, արծաթ, պլատին և պլատինային մետաղներ:
 • Համաձուլվածքների  տեսակները`  սև  և  գունավոր:
 • Մետաղների  կիրառման  բնագավառները (երկաթի, ալյումինի, պղնձի):

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Մետաղ  տարրերն  են ավելի  շատ, թե՞  ոչմետաղները
 • Երկրակեղևում  ո՞ր մետաղի  միացություններն  են ամենաշատը
 • Ո՞ր  մետաղների  համաձուլվածքն  է  բրոնզը 
 • Ո՞ր  մետաղի  համաձուլվածքն  է պողպատը
 • Ո՞ր  մետաղն  է  սենյակային  ջերմաստիճանում գտնվում  հեղուկ  վիճակում
 • Ո՞ր  մետաղն  է  էլեկտրականության  ամենալավ  հաղորդիչը
 • Ի՞նչ ձևով  են  ազնիվ  մետաղները  հանդիպում բնության  մեջ
 • Ո՞ր  ջուրն  է  կոշտ   համարվում,  ինպե՞ս  են  վերացնում  ջրի  կոշտությունը

Քիմիական  փորձարարություն՝  <<Մետաղների քիմիական  հատկությունները>>
Լաբորատոր  փորձ 1.
 Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝  մագնեզիումի  այրումը <<Հրավառություն>>: 
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ. որքա՞ ն  ջերմություն  կանջատվի  ռեակցիայի
հետևանքով, եթե  մագնեզիումի  այրման   ջերմությունը՝Qm (Mg) = 570 կՋ/մոլ  է, իսկ  փորձի  համար  վերցվել  է  2,4 գ  մագնեզիում:
Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:        ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:    բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   է  լուծույթում  ստացված  նյութի  զանգվածային  բաժինը (%), եթե  փորձի  համար  վերցվել է 2,3 գ նատրիումը, իսկ  ջուրը՝  50 մլ:

 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
 բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն  է ստացված  պղնձի  զանգված, եթե
ձողի  զանգվածի  փոփոխությունը  եղել  է  0,8 գ:
Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:
ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
բ)  Կատարեք  հաշվարկ.  որքա՞ ն   գազ   կանջատվի մլ (ն.պ.),եթե
փորձի   համար  վերցվել  է  2,6 գ  ցինկ:
 • Գնահատման մեթոդիկան. Գնահատվելու է սովորողի քիմիական  փորձ կատարելու համար անհրաժեշտ պատրաստվածությունը, ինքնուրույն պլանավորելու.հավաքելու փորձեր` պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի բոլոր կանոնները: Ճիշտ է կատարում մեկնաբանությունը, ամբողջական ձևակերպում է վերջնական եզրակացությունը, կատարում է բազմակողմանի վերլուծություններ, ընդհանրացումներ և ցուցաբերում է ստեղծագործական մոտեցում: Իր տեսակետը ձևակերպում է և հիմնավորում գիտական փաստերով, օրենքներով կամ օրինաչափություններով` օգտվելով տարբեր սկզբնաղբյուրներից, նաև իր փորձից, ունակություններից: Սովորողը ունի.
   դիրքորոշում` ես կարծում եմ…
   հիմնավորում է` որովհետև….
   բերում է օրինակներ….
   եզրակացնում է` այդ պատճառով…
  Սովորողը գնահատվում է.
  մինչ նախագծի վրա աշխատելը` մնացորդային գիտելիքնեևը, կարողությունները և հմտությունները
  երբ աշխատում է նախագծի վրա, պատասխանում է հարցերին և կատարում է առաջադրանքները` թեմատիկ գիտելիքի ստուգումներ  ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական աշխատանքի ներկայացում; ամփոփիչ թեստ:
  Ուսուցումնառությունը իրականացնելու է հետևյալ նպատակները.
 • ճանաչողական հետաքրքրությունների և մտավոր ունակությունների զարգացում` քիմիական փորձ կատարելիս
 • կյանքի պահանջներից ծագած քիմիական գիտելիքների ինքնուրույն ձեռք բերել
 • ստացած գիտելիքների և կարողությունների կիրառում նյութերի անվտանգ օգտագործման համար` կենցաղում, գյուղատնտեսությունում և արտադրության մեջ, առօրյա կյանքում գործնական խնդիրներ լուծելիս
 • նախազգուշացնելու կամ կանխելու համար այն երևույթները, որոնք վնաս են հասցնում մարդկանց առողջությանը և շրջակա միջավայրին
 •  սովորողների քաղաքացիական և հումանիստական դաստիարակությունը ընդհանրապես և, մասնավորապես, քիմիա գիտության բնագավառում` ականավոր քիմիկոս գիտնականների կենսագրական կարևոր փաստերի օգտագործմամբ:
 

Նախագծային ուսուցում՝ ապրիլի 26

Ապրիլի  26-ին  ներկայացնելու  ենք  երկու  հատ  միջառարկայական նախագիծ՝

Նախագիծ 1. Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-ֆիզիկա-կենսաբանություն՝ <<Գինու  քիմիան>>

Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներ
Բովանդակությունը՝ 
 • Հայաստանում  աճեցվող  խաղողի  տեսակները
 • Հետաքրքիր  փաստեր  գինու  մասին
 • Գինու բաղադրությունում  առկա   նյութերի  որակական  և  քանակական  բաղադրությունը
 • Գինում  պարունակվող  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ալկոհոլային  ըմպելիքների ազդեցությունը  օրգանիզմի  վրա

Լաբորատոր  փորձեր ՝ գինու  երկու  նմուշներով՝ <<Սպիտակ>>  և  <<Արենի>>

Ուղղորդող   հարցերը`

 • Քանի ՞ տեսակի  խաղող  է  աճեցվում  Հայաստանում
 • Ի՞ նչ  է  գինին
 • Ինչպե՞ ս  են   գինի  ստանում
 • Ինչպիսի՞   երևույթ   է  խաղողի  խմորումը
 • Ինչպիսի՞ անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր  կան   գինու  բաղադրության  մեջ
 • Որո՞ նք  են  նյութերի  ֆիզիկական, քիմիական  և ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • Ինչպիսի՞   ֆիզիկական  եղանակով  կարելի  է գինուց  բաժանել գինու  սպիրտը՝ էթանոլը
 • Ինչպե՞ս  որոշել  գինին  թթվա՞ ծ  է
 • Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով  կարելի  որոշել  գինում  առկա  գլյուկոզը և սախարոզը
 • Ինչու՞  ալկոհոլային  ըմպելիքների  չարաշահումը բացասական ազդեցությունը  ունի  օրգանիզմի  վրա

Ակնկալվող  արդյունքները. սովորողը.

  • բնութագրում  և  նկարագրում է գինու  բաղադրությունում  պարունակվող նյութերի  ֆիզիկաքիմիական  և  ֆիզիոլոգիական հատկությունները
  • կատարում  է  գինու  բաղադրությունում  պարունակվող  թթուների հայտնաբերման որակական ռեակցիաներ
  • կարողանում է  խառնուրդից բաժանել մաքուր  նյութ  սպիրտը՝ գինու  սպիրտը՝ էթանոլը,՝կիրառելով  նյութերի  բաժանման ֆիզիկական եղանակներից թորումը
  • որոշում  է  թորումից  ստացված  սպիրտի  խտությունը
  • գիտակցում  է  դիտարկելու, վերլուծելու, զննելու, մտահանգումներ  կատարելու  անհրաժեշտությունը
  • արդյունքները  ներկայացնում  է  և  շարադրում  հասկանալի մյուսներին:

Սովորողը  գնահատվում  է.

  • մինչ նախագծի վրա  աշխատելը` մնացորդային  գիտելիքնեևը, կարողությունները  և  հմտությունները
  • երբ աշխատում է  նախագծի  վրա, պատասխանում  է  հարցերին  և  կատարում  է առաջադրանքները
  • ավարտել է նախագծի վրա աշխատելը` անհատական-հետազոտական  աշխատանքի  ներկայացում:

Նախագիծ 2. Միջառարկայական նախագիծ՝ քիմիա-կենսաբանություն ՝ <<Կենսական  տարրեր;                                                                       Սպիտակուցներ:Նուկլեինաթթուներ: Ածխաջրեր: Ճարպեր>>    bnagetnet.wordpress.com/2019/04/08/

Լաբորատոր  փորձեր՝ գլյուկոզի, սախարոզի և օսլայի  հայտնաբերման  որակական  ռեակցիաները:  

Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոց-վարժարանի  9-րդ  դաս. սովորողներ